AGİT: İbadet yerlerine saldırılar, din ve vicdan özgürlüğü hakkının ruhuna aykırıdır

Avrupa Asayiş ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde vadi düzlük Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) Direktörü Matteo Mecacci, “İbadet yerlerine yönelik saldırılar, bellek, vicdan, din yahut akide özgürlüğü hakkının hem lafzına hem dahi ruhuna aykırıdır.” ifadesini kullandı.

“Arsıulusal Diyanet veya İnanç Sırf Momentum Kurbanlarını Anma Günü” dolayısıyla AGİT vasıtasıyla yapılan mukayyet açıklamada, ODIHR Direktörü Mecacci’nin görüşlerine düzlük verildi.

AGİT bölgesinin dini ve kültürel açıdan zengin aynı mirasa cemaat olduğunu belirten Mecacci, ibadethaneler ve muhtelif dinlere ilgili tarihi kalıntıların yalnız geçmişe ilişik unsurlar olmadığını ve bugün da toplumlar amacıyla haddinden fazla majör olduğunu belirtti.

Müft, “İbadet yerlerine yönelik saldırılar, kanı, vicdan, ilmek yahut inanç özgürlüğü hakkının hem lafzına hem dahi ruhuna aykırıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet karşıtı tiksinme suçları yüzdelik 51 ile yeryüzü yüksek seviyede

AGİT’in nefret suçlarına ilgilendiren yaptığı son çalışmaya birlikte belen fail Meccani, kült karşıtı nefret suçlarının, pusat altına alınan cemi olayların yüzde 51’ine istikbal ettiğinin altını çizdi.

Müft, Ukrayna’de 24 Şubat’ta başlayan cidal zımnında 74’ü dini almak üzere bütün 175 kültürel miras alanının beis gördüğü bilgisini paylaştı.

Share: