Artvin Azade Sayman Finansal Müşavirler Odası Başkanı: “Depreme Dayanabilen Yapı ve Konutlar İnşa Edilmeli ve Amme Eliyle Denetlenmelidir”

Artvin Azade Sayman Finansal Müşavirler Odası Başkanı Ergül İstanbullu, 6 Gücük Ay depremlerinde çokça sayıda meslek mensubunun hayatını kaybettiğini belirterek “Depreme dayanıklı yapı ve konutların düz yazı edilmesi ve mukteza denetimlerin kamu vasıtasıyla yapılması, hür teşebbüs vasıtasıyla sunulan hizmetlerin yine amme kuruluşları vasıtasıyla denetlenmesi gerekiyor” dedi.

Artvin Başıboş Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Ergül İstanbullu, 6 Küçük Ay depremlerinin ardından meslek mensuplarının durumuna ilgilendiren açıklama yaptı. İstanbullu, şunları söyledi:

“BÖLGEDEKİ MESLEKTAŞLARIMIZ HAYATINI KAYBETTİ”

“Ülkemizde 6 Şubat’ta meydana gelen serencam yüzyılın felaketi namına bile adlandırılan depremden kıran bizim birlikte o bölgede aktif yakınlarını ve özlük hayatlarını kaybeden iz mensuplarımız oldu. Sayı Farkı 10 ilde yaklaşık 60 arkadaşımız hayatını kaybetti kim yakınlarıyla birlikte bu aynı hatim bitirme üstünde olacağı düşünülebilir. Ülkemizde yaşanan felaketin doğal kıyamet mi yoksa depremden korunmada alınacak tedbirlerin yetersizliği mi ya da yapılaşmanın çarpıklığı ya üstelik sunulan işin layıkıyla çatı imalatlarının hesabına getirilmemesi dolayısıyla kayıpların arttığı ağız dalaşı konusu olmakta ve kamuoyunda bile tartışılmaktadır.  Bizim TÜRMOB yerine çığır camiamızın art kuruluşu TÜRMOB depremin evvel gününden itibaren bölgede kötülük gören iz mensupları ve farklı vatandaşlarımıza müzaheret amaçlı ayrımsız kampanya başlattık. Biz de Artvin odası yerine bu TÜRMOB’un kampanyasına yardım arz etmek yoluyla bölgedeki halkımıza ve meslek mensuplarımıza katkı sunmaya çalıştık.

“DEPREMİN ZARARINI DÜŞÜRMEK İÇİN ÖNERİLER SUNDUK”

TÜRMOB’un almış olduğu önerilerden birlikte bahsedelim biraz, merkezi yönetime ve birlik amme kuruluşlarına yapması gereken ve depremin zararlarını kesmek için sunmuş olduğu öneriler bulunan. Bunlar kaybolan defterler amacıyla fos belgesinin kalımlı olarak verilmesi ve zorlayıcı etken tanımlamasının sürekli namına yapılması ve bire bir de yeminli finansal müşavir tabir zorunluluğunun kaldırılması evet da uzatılması. Defter ve belgelerin zayii olduğu üzere ters incelemenin kaldırılması, defter ve belgelerinin benzeri örneğinin alacak dairesinden temenni edilmesi halinde gerçekleştirme edilmesi, e-imza ve mali mühürlerin ücretsiz kendisine verilmesi ve son kendisine amme ve hususi bankaların sunu az üç sene mankafa ödemesiz 10 yıl vadeli faizsiz evet bile düşük faizli adına iz mensuplarına ve esnafa can suyu kredisi adına emniyet açılması üstüne ilişik kurum ve kuruluşlara TÜRMOB vasıtasıyla iletilmiş bulunmaktadır. Patika mensubu olarak Artvin Sayman Mali Müşavirler Odası yerine sarsıntı bölgesinde beis gören vatandaşlarımızın yaralarını vira etmek ve acılarını kabullenmek üzere öncelikle yoz tıpkı boşluk olmamız sebebiyle elimizden gelen katkıyı sunmaya çalıştık. Antrparantez depremde hayatını kaybeden arkadaşlarımıza rahmet kalanlara dahi mir sağlığı diliyor ve tıpkı henüz bu acıların yaşanmamasını irade etmekle birlikte depreme dayanabilen bina ve konutların inşa edilmesi ve gerekli denetimlerin amme aracılığıyla yapılması, hür teşebbüs marifetiyle verilen hizmetlerin tekrar kamu eliyle denetlenmesinin banko yapılması hususunu dile tebliğ etmek istiyorum.”

Share: