BAİBÜ’de geliştirilen anten dünyada evvel ve biricik

BAİBÜ’üstelik geliştirilen lamise dünyada evvel ve biricik

BOLU Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ilmî Sınai ve Teknolojik Aplikasyon ve Araştırı Merkezi’nde geliştirilen duyarga tabanlı cümle 9 parametreyi gelişmiş ve alıngan şekilde ölçüyor, ciddi durumlarda ait personel ve şifahane yönetimine müstacel format mesajı atıyor. Sistemin kabiliyetleri rahatsız amacıyla bildirme akıllıca ortamın sağlanmasında dünyada geçmiş ve biricik.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ilmî Endüstriyel ve Teknolojik Aplikasyon ve Araştırma Merkezi’nde marifetiyle geliştirilen Lamise Tabanlı Tümce, öncelikle hastanelerde hastaların korunması üzere bağırsak yassı albeni kalitesini belirlemeye çevrik adına tasarlandı. Dizge majör parametreleri müdrike kendisine tayin ederek sağlığa dar durumları simultane ilgili personellere bilgilendirilmesini sağlarken sensörler arasındaki kablosuz haberleşme sistemi yardımıyla Bunaltıcı Bakım Üniteleri üzere ciddi öneme topluluk ortamlarda oluşabilecek potansiyel risklerin önüne geçilebilecek.

9 mütehavvil ölçen evvel ve bir tane bütün oldu

BAİBÜ’lü akademisyenlerden oluşan proje ekibi; Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinden proje yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Sanaz Lakestanı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Milli, Tababet Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı tedrisat üyeleri Prof. Dr. Abdullah Demirhan ve Doç. Dr. İsa Yıldız’dan oluşuyor. Dünyada bağırsak müstevi çekicilik kalite parametrelerinin izlenmesi amacıyla makbul sensör tabanlı sistemler genelde ayrımsız anda genişlik fazla üç ila dört faktörü ölçebiliyorken BAİBÜ’de geliştirilen bütün tıpkısı anda PM10, PM2.5, CO2, CO, Formaldehit, Toplam Tayyareci Örgensel Bileşikleri, Işık, Kıvılcım ve Görece gönen kadar 9 oynak ölçen evvel ve yegâne sistem oldu.

Bütün eleştiri durumlarda SMS ile uyarı mesajı atıyor

Hele pandemi döneminde gündeme mevrut ve herkesin dikkatini çekici hastanelerin dokunaklı bakım ünitelerinin iç düzlem çekicilik kalitesi gündeme gelmişti. Duyarga tabanlı sisteme bütünleşmiş edilen yazılım yardımıyla, okkalı bakım üniteleri kabil nazik alanların albeni kalitesinin değişimini entelekt izleyerek risk oluşturabilecek durumda sorumlu personele ve sayrılarevi yönetimine GSM üzerinden ikaz mesajlar ile bilgiyi aktarabiliyor. Geliştirilen sistem, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırı Hastanesi korkulu hizmet ünitesinde bire bir kamer süresince sınav edilerek sistemin cemi bileşenlerinin çalışması kontrol edildi. Test boyunca elde edilen veriler kaydedilerek kontrolleri sağlandı. Sistemin kararlılığı düz tecrübesi ile ortaya çıktı.

Geliştirmeler yardımıyla tümce yüksek özelliklere kavuşacak

Araştırı ekibinin eskimemiş hedefi, sensörlerden elde edilen veriler üstünde bilgi madenciliği yöntemleri ve bireşimli zeka algoritmaları kullanılarak, muallel saatlik ve ayrımsız saatlik olasılı oynak değerleri oranlama edilmesi, buna merbut olarak şifahane yönetimlerinin eylem planlarını eskiden hayata geçirebilmeleri için proaktif bire bir herkes tasarlanması ve geliştirilmesi planlanıyor.

“Dünyada evvel ve biricik diyebiliriz”

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Milli, “Projenin amacı şu, ağır sıklet bakım üniteleri kabil nazik bölgelerde iç yassı gelgel parametrelerinin ve iç yassı fiziksel koşullarının anlık izlenmesi, belkili potansiyel ayrımsız inatçı koşullarda ilgili personele vaktiyle bilgi verebilmesini amaçlıyoruz. Kurduğumuz sistemde sensörler, aynı kablosuz apışlık kurduk 4 farklı görevi adına getirebilecek, 4 değişik düğüm tasarladık. Bu düğümler üzerinden toplam 6 lamise 9 farklı parametreyi ölçüyor. Çetin bakım üniteleri üzere kritik yerlerde bu büyüklüğünde haddinden fazla mütehavvil ile bu kadar çok parametreyi ölçen evvel ve tek dedektör apışlık bu yüzden dünyada ilk ve tek diyebiliriz” diye konuştu.

“Enfeksiyon hastalıklarının azalması yönünde kebir bir adım attık”

Proje yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Sanaz Lakestanı, “İç düzlem hava kalitesi âdem sağlığı açısından çok önemlidir. Çünkü insanlar zamanlarının yüzde 80’ini iç ortamlarda geçiriyor. Alelhusus hastanede mevcut vatandaşlar kırılan grupta vadi alıyorlar. Bu yüzden çöz düz çekicilik kalitesi çokça önemlidir. Bu nedenle tığ bu çalışmayı pandemi döneminde, dokunaklı bakım ünitelerinde yürüttük. Bu süreçte, değişiklikler olduğu zaman SMS ile şifahane yönetimine ulaştırdık. Az organizmalar bakteri ve virüsleri bile kapsıyor. Bu nedenle bizim kullandığımız sensörler sebebiyle enfeksiyon hastalıklarının azalması yönünde koskocaman bir girişim attık” dedi.

Share: