Chp, Bik’in Gazetelere Uyguladığı Cezalar İçin Sedir Araştırması İstedi.

CHP, Matbuat İlan Kurumu’nun (BİK) gazetelere verdiği cezaların araştırılması amacıyla Divan Araştırı Komisyonu kurulmasını istedi. Meclis araştırma önergesini hazırlayan CHP Eskişehir Saylav Utku Çakırözer, “1961 yılında resmi ilanların adil bire bir şekilde gazetelere dağıtılması üzere kurulan Matbuat İlan Kurumu, gazetelere yönelik haksız, hukuksuz cezaları zımnında imdi ‘Basın İnfaz Kurumu’na dönüştü. Hele gerçekleri yazan, kudret ve iktidar yöneticilerine yönelik eleştirel haberlere tahammülü sıfır BİK, iktidarı sitayişkâr gazetelere de ilan dağıtan hava haline dönüştü. Bu hukuksuzluk Meclis’te net bire bir şekilde araştırılmalı” değerlendirmesini yaptı.

CHP, BİK’in 3 yıldır resmi zar cezası uyguladığı Cihanşümul Gazetesi’nin car hakkını tamamen kaldırmasının ardından aralarında Sözcü, Cumhuriyet Altını, Birgün, Yeni Asya, Bıçkın gazetelerinin bile bulunduğu ‘gazetelere keyfi ve hukuksuz ilan kesme cezaları’ hakkında TBMM’birlikte araştırı komisyonu kurulmasını istedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer araştırma önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

“BİK seçimler yaklaşırken ahali gerçeklerden bitirmiş olamasın, muhalefetin sesi duyulmasın diyerek basın özgürlüğünü yok ediyor, gazetelerin hakkını, hukukunu gasp ediyor. Hem üstelik Anayasa Mahkemesi’nin gazetelere zar cezalarına yönelik verdiği adalet ihlali kararına rağmen! Yetmiyor, Sedir’te bu hukuksuz cezalara, kurumun gazetelere ayırdığı ilan bütçesine ilgili verdiğimiz sorulara da cevap vermiyor. Daha Çok bu hususiyet tanımamazlık, bu adaletsizlik sonuç bulmalı. Basın özgürlüğü ve bilgi kabul etme hakkımızın önündeki yer şişman engellerden biri olan bu nahak cezaların ortadan kaldırılması ve BİK’in bu keyfi yetkisinin sınırlandırılması için Sedir’te derhal bir araştırı komisyonu kurulmalı. Bu keyfiyeti, bu hukuksuzluğu Sedir araştırmalı

“ÜNSIYET TANIMAMAZLIK SÜRÜYOR”

Ilkgüz 2019’de Cihanşümul Gazetesi’nin resmi zar ve reklam yayımlama hakkını durduran Basın İlan Kurumu, aldığı akıbet kararla gazetenin ilan ve reklam yayımlama hakkını sırf bozma etti. Kararın ardından kurumun Birgün, Cumhuriyet, Sözcü, Karar, Bıçkın, Yeniçağ ve Eskimemiş Asya’nın de aralarında bulunduğu gazetelere verdiği cezalar ile AYM’nin bu cezaları ilgili verdiği doğruluk ihlali kararı baştan gündeme geldi. AYM henüz geçtiğimiz günlerde Basın İlan Kurumu’nun gazetelere car cezalarını ‘matbuat ve tabir özgürlüğü ihlali adına’ değerledirdi.  Gerekçeli kararında bu hukuksuzluğa, kurumun tecziye aracına dönüştüğüne ilgi çekti ve kanuni düzenleme üzere kararı TBMM’ye gönderdi. Daha kararın mürekkebi kurumadan BİK Cihanşümul Gazetesi’nin zar hakkının tamamen elinden alıyor. AYM kararı ortadayken, Matbuat İlan Kurumu bu kararları elbette alabiliyor? Bu hususiyet tanımamazlık nereden geliyor?

“TABUR LODA DAĞITILAN GAZETELER NE ÇABUK UNUTULDU?”

BİK gazetenin ilan hakkının nakız edilmesine ilgilendiren ‘toplu ceride alımları ile kurumların gazete aboneliklerini’ esbabımucibe namına gösteriyor. Bu kararı veren BİK amme kurumlarında, benzinliklerde deste sargı, kütle küme dağıtılan iktidara yakın gazeteleri hangi çabuk unuttu? Türk Çekicilik Yolları’nda dağıtılan gazeteleri ne tez unuttu? Bunlara bozukluk gürültülü çıkarmadı?

“GERÇEKLER ÖĞRENİLMESİN, TEHALÜF DUYULMASIN İSTİYORLAR”

Matbuat İlan Kurumu yakın intihap arifesinde yeniden iktidarı destek olmak üzere Birgün, Sözcü, Cumhuriyet Altını, Evrensel, Yeniçağ, Yeniasya, Karar ve Bıçkın gibi gerçekleri yazan gazetelere ceza kesiyor! Sebep? Umum bu iktidarın yaptığı yanlışlardan bilerek olamasın diye? Niçin? El gerçekleri öğrenemesin diyerek! Muhalefetin sesi duyulmasın diye niteleyerek.

“SORULARI DAHI YANITLAMIYOR”

Bu yılın ilk aylarında Meclis’te Reisicumhur Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdik. O istifham önergesinde ‘2021 yılında Basın İlan Kurumu vasıtasıyla resmi zar ve reklam kesme cezası sunulan gazeteler hangileridir? Kurumun gazetelere reklam ve car dağıtımı için ayırdığı bütçe hangi kadardır? Cihanşümul ve Eskimemiş Asya gazeteleri hangi devir zar almaya başlayacaktır?’ üzere soruları sorduk. Ama sorularımıza birlikte karşılık verilmedi. Verdiği bir tane cevap ‘Basın İlan Kurumu resmi ilanları, gazetelerin hangi görüş ve düşüncede yapıt yaptığına bakmaksızın, 195 basit Matbuat İlan Kurumumun Teşkiline Dair Yasa ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Devamlı Yayınlar Yönetmeliğinde tamlanan usul ve esaslar çerçevesinde gazetelere dağıtmaktadır.’ Ağız Ağıza geçiştirme yanıtlar. Ağız Ağıza aldatmaca! Hangi şeffaflık ne hakkaniyet! Hiçbiri kalmamış.

“MECLİS’TE KOMİSYON KURULSUN”

1961 yılında resmi ilanların adil aynı şekilde gazetelere dağıtılması üzere kurulan Matbuat İlan Kurumu, gazetelere müteveccih haksız, hukuksuz cezaları nedeniyle artık ‘Basın İnfaz Kurumu’na dönüştü. Özellikle gerçekleri yazan, kuvvet ve erk yöneticilerine yönelik tenkidî haberlere tahammülü sıfır BİK, iktidarı öven gazetelere birlikte ilan dağıtan gurur haline dönüştü. Basın özgürlüğü ve fen kabul etme hakkımız için artık bunun önüne geçilmesi lazım. Sedir’te derhal bire bir araştırma komisyonu kurulması üzere CHP olarak önergemizi vereceğiz. Bu hukuksuzluk Meclis’te açık bir şekilde araştırılmalı.”

Share: