Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı

Danıştay İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının fek istemini reddetti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak tanıdık “Kadına Müteveccih Hız ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dayalı Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin feshine ait 20 Mart 2021 tarihli Reisicumhur Kararının bozma istemini reddetti.İstanbul Sözleşmesi’nden incizap kararına cebin açılan davaları duruşmalı gören Danıştay 10. Dairesi, sözleşmenin feshine ilişik 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptali istemli incelemesini tamamladı.Daire, Cumhurbaşkanı Kararının tahrip istemini fikir çokluğuyla reddetti.Kararın iptali amacıyla bir nice sav açılmıştıKamuoyunda İstanbul Sözleşmesi yerine tanıdık “Kadına Yönelik Yol ve Sülale İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dayalı Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, Cumhur Reisi Kararının, 20 Mart 2021’de Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti vasıtasıyla feshedildi.Cumhurbaşkanı Kararında, “Türkiye Cumhuriyeti hesabına 11 Mayıs 2011’de imzalanan ve 10 Gücük Ay 2012 günlü Kabine kararı ile onaylanan Kadına Yönelik Momentum ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dayalı Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti itibarıyla feshedilmesine, 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesi gereğince değişmeyen verilmiştir” denildi.Feshe ilişkin Cumhur Reisi Kararı, sözleşme hükümleri uyarınca Avrupa Komisyonuna bildirimden 3 ay bilahare yürürlüğe girdi ve Türkiye resmen sözleşmeden çarpık oldu.Bunun üstüne Reisicumhur Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda çokça sayıda ülkü açıldı.Danıştay 10. Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetmiş, fesih istemlerini ise duruşmalı kendisine ele almıştı.Duruşmalarda, Danıştay Savcısı, “ayrımsız muamele ne usule uygun kuruluş edilmişse bir usule uyularak feshedilmesi gerekmektedir. TBMM’nin makul bulma kanunuyla yürürlüğe giren ayrımsız anlaşmanın feshi fakat TBMM’nin makul bulma kanunuyla kaldırılması kararı ve cumhurbaşkanının akla yatkın bulmasıyla yürürlükten kaldırılacaktır. Sadece reisicumhur kararıyla feshedilemez” görüşünü dile getirerek, işlemin iptaline karar verilmesini istemişti.Türkiye’nin Avrupa Konseyi Aktarılma Başkanlığı sırasında İstanbul’da imzaya açılan inikat, “İstanbul Sözleşmesi” adına anılıyor.Türkiye, ittifak 11 Mayıs 2011’de imzaya açıldığında önceki imzayı atmış, 24 Kasım 2011’de parlamentosunda sair ülkelerden geçmiş onaylamış ve izin sürecini sonuçlandıran Bakanlar Kurulu Kararının 8 Mart 2012’de, Acun Kadınlar Gününde Resmi Gazete’de yayımlanmasını ardı sıra, 14 Mart 2012’de müsaade belgesini Avrupa Konseyi Sekreteryası’na sunan önceki talih olmuştu.

Share: