Danıştay Muğla’da Çimento Fabrikasıyla İlgili Evcil Mahkemenin Ret Kararını Kaldırdı

ADLAR TURAN

Danıştay 6. Dairesi, Muğla’nın Reze ilçesinde kabarmak maksut çimento fabrikasıyla ilişkin ‘ÇED müspet’ kararının iptali için açılan davayı ‘süresinde açılmadığı’ gerekçesiyle reddeden Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin kararını kaldırdı. Reze Şehir Konseyi Başkanı Nuran Aldan, “Ekoloji mücadelesine istek veren, kent yaşamını, afiyet hakkını savunan hemşerilerimizle bu arada bu mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Muğla’nın Reze ilçesindeki Bayır ile Yatağan’ın Deştin mahalleleri ortada 7 bin 751 dönümlük arazide Muğla Çimento San ve Tic. A.Ş.’nin bina etmek istediği çimento fabrikasına verilen “ÇED olumlu” kararının iptali için Menteşe Şehir Konseyi, Akdeniz Yeşiller Derneği ile Deştin ve Alaşar köylüleri, 29 Mabeyin’ta sav açmıştı.

Muğla 2. İdare Mahkemesi da 9 Mayıs’ta, ülkü açma süresinin 2015 yılda dolduğu ve süresinde açılmadığı gerekçesiyle halel talebini reddetmişti. Reze Şehir Konseyi, Muğla Mekân Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi, Deştin Kasaba Platformu ve Bayır Kasaba Komitesi, 15 Mayıs’ta karara itiraz etmiş ve temyiz başvurusunda bulunmuştu. Çimento fabrikasında ise Danıştay kararını beklenmeden yapım sürerken; Danıştay 6. Dairesi, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nce verilen kararı 22 Eylül’dahi bozdu ve dosyanın esastan incelenmek için mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Danıştay 6. Dairesi’nin oybirliği ile verdiği kararda, “Davacıların yaşadığı Alaşar ve Deştin köylerinde, proje amacıyla başlayan proses hakkında zaruri geçmiş ilanlar yapıldığı halde, sevgili konusu 31/12/2014 tarihli ve 3754 numaralı ‘Çevresel Sıklet Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’ kararının ilanının yapıldığına, yapıldı ise ne tarihler ortada askıda kaldığına ilgilendiren ayrımsız tutanak sunulamadığından, ‘mahkemeye erişim hakkı’ çerçevesinde, davanın öğrenme tarihinden itibaren 30 günlük yasalı süre içerisinde 27/01/2022 tarihinde açıldığının kabulü gerekmektedir. Bu itibarıyla, davanın esasının incelenmesi kanalıyla değişmeyen verilmesi gerekirken, süre aşımı yönünden reddine ait temyize konu İdare Mahkemesi kararında türel derkenar bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

“HUKUKİ VE FİİLİ KENDISINE SAVAŞIM BAŞLATTIK”

Danıştay kararının bugün manifesto edildiğini tamlayan Reze Kent Konseyi Başkanı Nuran Aldan, konuya ait SIMURG Bilgelik Ajansı’na şu değerlendirmeyi yaptı:

“Muğla’de çimento fabrikasının yapımı gündeme geldiği andan itibaren ilk kente karşı sorumluluğumuz gereği Antrakt 2021 tarihinde matbuat açıklaması yaparak bunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu paylaşımımızdan bilahare dahi keyif hakkına ehil çıkan, yaşam hakkını savunan köylülerimiz, kentli arkadaşlarımızla birlikte hem hukuki hem dahi fiili adina benzeri mücadele başlattık. Bu türel mücadelemiz dahi öncelikli adina yürütmeyi tevkif ve ÇED raporunun iptaline ve ruhsatın iptaline dair tıpkı sav açtık. Yürütmeyi durdurma kararının, ÇED bilirkişisinin kararı sonrasında verilmesi yönünde mahkemenin aynı kararı olmuştu ve davada esastan görüşülmek üzere eksper heyeti oluşturulması yönünde ayrımsız karar almıştı. Fakat birden akabinde idare mahkemesinde sürecini anlayamadığımız tıpkı madde yaşandı, dalavere mahkemesi zat kararını fek ederek süre aşımını göz önünde bulundurup davanın iptaline değişmeyen verdi.

“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Bizde davayı temyize, Danıştay’a götürdük. Değişmeyen 11 Mayıs’ta çıkmıştı. 30 Mayıs’ta dahi Danıştay’a götürdük. Zaman Danıştay’ın kararı açıklandı ve Danıştay kararında davanın haddizatında görülmesi gerektiği kararını verdi. Bu bizim için çok muhteşem bir üstünlük. Bugünden itibaren mücadelede acul ayrımsız şekilde karar alınmasını önemsiyoruz. Yürütmeyi durdurma talebimizi de gene yenileyeceğiz. Çünkü inşaat müstacelen devam ediyor. Sorun kararında ruhsatın ÇED raporunun iptali yerinde firma ilerlemiş olacak. O yüzden bir an önceki yürütmenin durdurulmasını ve davanın da esastan görüşülmesi üzere ehlivukuf heyetinin bire bir zaman evvel oluşturulmasını idari mahkemeden bekliyoruz. Yine Kent Konseyi kendisine, Deştin, Alaşar, Suluyer köylülerimizle alay malay ekoloji mücadelesine umu veren, kamu şehir yaşamını, sağlık hakkını savunan hemşerilerimizle bu arada bu mücadeleye bitmeme edeceğiz.”

Share: