DSİ Türkiye Genelinde 42 Arazi İçin Toplulaştırma Kararı Verdi

Cesamet Su İşleri (DSİ) Umumi Müdürlüğü; Kayseri, Nevşehir, Ardahan, Afyonkarahisar ve Kayseri’de mevcut kâh yerlerde arazi toplulaştırması ve toprak içi geliştirme hizmetleri yapılmasına değişmeyen verdi.

DSİ’nin gâh yerlerde yerey toplulaştırması ve toprak içi ihya hizmetleri yapılmasına ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Büyüklük Akarsu İşleri Genel Müdürlüğü’nde Yürütülen Hizmetler Üzerine Kanun’un melfuf dokuzuncu maddesi mucibince Kayseri’de 1, Nevşehir’de 2, Ardahan’da 30, Afyon’da 4, Kayseri’de 6 gelmek üzere toplamda 42 yer amacıyla toplulaştırma kararı verildi.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?

Arazi toplulaştırması; türlü nedenlerle konuşu namına tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde yahut arazi koruma görevlisi ve tarımsal sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, çözülüm, bozuk şekilli parsellerin tıpkısı araya getirilerek daha ahenkli parseller halinde tarla içi ihya hizmetleri ile alay malay modern ekincilik işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için yeryüzü akıllıca biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “yerey toplulaştırması” deniliyor.

Share: