Eriştirme ve Enfrastrüktür Bakanlığından, İstanbul Havalimanı’na İBB otobüslerinin girmesinin engellendiği iddialarına yanıt Açıklaması

Ulaştırma ve Enfrastrüktür Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’na İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu nakil araçlarının alınmasının engellendiği yönündeki iddiaların “türel dayanaktan yoksun” olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Enfrastrüktür Bakanlığı Iblağ Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan mukayyet açıklamada, gâh basın yayın organlarındaki haberlerde havalimanına yönelik muvakkat taşımacılığı faaliyetlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilen dolgun ulaşım hizmetlerini etme yetkilerinin, Vekillik tarafından yayımlanan genelgeyle vurdumduymaz alındığı iddialarının düzlük aldığı anlatım edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun yedinci maddesinde, büyükşehir belediyelerine toplu nakil faaliyetleriyle ilgili aranjman yetkisi verildiği ve bire bir maddenin dördüncü fıkrasında, havalimanlarının kanun kapsamı dışında olduğunun kategorik namına düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, havalimanı yağız tarafı olarak belirlenen alanların (hava meydanı girişi ile başlayan alanın) kanunla belediyelerin yetkisi dışında bırakılmış olması dolayısıyla havalimanı kişmiri sahasıyla ait hiçbir belediyenin bitirme ve sorumluluğunun bulunmadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

“Ancak şehir merkezinden havalimanı karaca tarafı sınırına (havalimanı girişine) kadar yapılacak şişko transfer faaliyetlerinin belediyelerce düzenlenmesinde her bariyer bulunmamaktadır. Kent merkezinden havalimanı girişine büyüklüğünde belediyelerin yapacakları/yaptıracakları toplu nakil faaliyetleri için Havalimanları Kayran Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre bile Bakanlığımızdan onay alınmasına lazım bulunmamaktadır. Zaman İETT kabilinden belediyelerin işlettiği dolgun transfer araçlarının yukarıda belirtilen sınırlar çerçevesinde hava meydanı yolcusunu alması dahi temas izne tabi olmayıp, kâin durumu ortadan kaldıran ve engelleyen gelişigüzel uymazlık söz konusu değildir.

Diğer taraftan, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, havalimanlarının içinden şehir merkezine yapılacak eğreti ve abra taşımacılığıyla (kombine transport hizmetleri) ilişik rastgele nev hizmetin gelgel yolu taşımacılığı düz hizmetlerinin tıpkısı parçası olduğundan, bu faaliyetlerle ilişik gereken önlemleri almaya yahut aldırmaya Bakanlığımız izinli kılınmıştır. Bu çerçevede, havalimanlarının içinden kent merkezine müteveccih yapılan biletli/kontratlı ve bagajlı palyatif taşımalarının şişko taşıma yerine değerlendirilmesi kabil olmadığından, bu ameliyat Karayolu Transfer Yönetmeliği ve genelgelerle düzenlenmiştir.”

Türkiye genelinde 57 hava meydanı olduğu tamlanan açıklamada, bunların 2’sinin İstanbul’da bulunduğu ve düzenlemelerin hep havalimanlarını kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerde Vekillik aracılığıyla Danıştay kararlarına uyulmadığının iddia edildiği aktarılarak, “Danıştay gözetiminde açılan davalarda havalimanlarına yönelik adına yapılan taşımaların toplu transfer faaliyeti olmadığı de belirtilmiştir. Yukarıda tamlanan eksiksiz meşruhat çerçevesinde, havalimanı taşımalarına ilişik hukuki dayanaktan yoksun olarak sâdır tıraşçı haberlere haysiyet edilmemesi gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Share: