Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “CMK ücretlerinde asıl düzeltme istiyoruz”

Erzincan Baro Başkanı Gaybubet Aktürk, CMK ücretlerinde asıl düzeltme istediklerini belirtti.

Konuya ait açıklamada mevcut Aktürk, “Zaman, Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı ortada CMK Ecir Tarifesinin belirlenmesine yönelik benzeri mülakat gerçekleştirilecektir.

Görüşme esnasında TBB vasıtasıyla dile getirilen iyileştirme, 4 Haziran 2022 ve 5 Temmuz 2022 tarihli açıklamalarda anlatım edildiği amacıyla tamam baroların kuma talebi ve kararlılığının yansımasıdır. Ukubet yargılamasında avukatın varlığı işkence ve yara muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin tıpkısı parçası, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazıdır. Adaletli bir yargılamanın fakat savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul fail hukuk devleti; ücret tekeli zımnında, yargının kurucu unsuru savunma için bu güne kadar haddinden fazla düşük ücretlere meslektaşlarımız yoluyla fedakarca adına getirilen CMK görevlendirmelerini dayatmaktan vazgeçmelidir.

Öncelikle ve önemle saptamak gerekir kim; CMK hizmetleri için avukatlık minimal ücret tarifesi dışında tıpkısı tespit kabul edilemez.

AAÜT’nin onda birine balya mevrut CMK ücretleri, değme biri sunma bir iki 3 yıl süren ayrımsız davanın ücreti kendisine avukatlara yerinde görülemez. Biz Erzincan Barosu ve avukatları olarak bire bir nöbet elan yineliyoruz; barolarımızın kuma kararına uygun TBB taleplerinin arkasındayız.

Bilinsin kim bu uyarı, sonrasındaki eylemliliğin habercisidir. Hak ettiğimiz ücretler belirleninceye büyüklüğünde mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu nedenle, yapılacak değerlendirmelerde görüşlerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz.” ifadelerine düz verdi. – ERZİNCAN

Share: