Form Bankası faizi yüzde 14’te sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Gestalt Bankası, bir hafta vadeli ürem tenkis repo oranını (politika faizi) yüzdelik 14’te sabit tuttu 21.07.2022, Sputnik Türkiye Temmuz kocaoğlan toplantısını yapan Kalıp Bankası Para Politikası Oturmuş, politika faizini yüzde 14’te çakılı tuttu. Ekonomistler faizin yüzde 14’te sabit kalmasını bekliyordu.TCMB, geçen yılın serencam 4 toplantısında faizde bütün 500 temel puan indirime gittikten bilahare, bu yılın evvel 6 toplantısında tıpkı farklılık yapmamıştı.Şekil Bankası, bu yıl faizde değişikliğe gitmediMerkez Bankası, geçen yılın eylül, ilk teşrin, son teşrin ve antrakt aylarında mecmu 5 benek faiz indirimi yaptı. Format Bankası, bu yıl faizde değişikliğe gitmedi.Kuruldan karara ilişik yapılan açıklamada şu ifadelerele meydan verildi:”Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler kontra yönde etkisini sürdürmeye devam etmiş, dünyada konuşu faaliyetin daha bile zayıflamasına etmen olmuştur. Önümüzdeki döneme ilgilendiren küresel tahaccüm tahminleri adi cepheli güncellenmeye devam etmekte ve nekahet ihtimali artmaktadır. Global besin güvenliğindeki ticaret yasakları ile kalan belirsizlikler, mal fiyatlarındaki yüksek ve oynak tutum ile ana gıda başta doğmak için bazı sektörlerdeki genişlik kısıtlarının sürmesi uluslararası ölçekte yetiştirici ve mütemmim fiyatlarının artmasına sefer açmaktadır.Yüksek global enflasyonun, pahalılık beklentileri ve arsıulusal finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. amma velakin, ümranlı ülke kalıp bankaları kalan erke fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara tutkun adına enflasyonda tanıdık yükselişin beklenenden teferruatlı sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler beyninde farklılaşan ekonomik görünüme sınırlı namına kaslı mevki merkez bankalarının servet politikası hamle ve iletişimlerinde inhilal devam etmektedir. Mali piyasalarda artan belirsizliklere yönelik şekil bankaları vasıtasıyla geliştirilen kullanılmamış sponsor aplikasyon ve araçlarla çözüm çoğaltma gayretlerinin çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.’Yılın başındaki hayat dolu büyüme dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte da sürmüştür’Yılın başındaki aktif büyüme aut talebin de müspet etkisiyle ikinci çeyrekte birlikte sürmüştür. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre elan müspet seyretmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari amal dengesinde turizm kaynaklı zinde iyileşme bitmeme etmektedir. Bunun yanı sıra, erke fiyatlarındaki yüksek azimet ve ana ihracat pazarlarının resesyona giriş olasılığı akan denge üzerindeki riskleri enerjik tutmaktadır. Akan amal dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı ayla gelmesi, kıymet istikrarı amacıyla ehemmiyet arz etmektedir. İvmesini kaybettiği gözlenmekle birlikte, kredilerin tahaccüm hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına akla yatkın şekilde iktisadi hareketlilik ile buluşması yakından strateji edilmektedir. Asamble, güçlendirdiği makroihtiyati siyaset setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır.Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin misil açtığı erke maliyeti artışları, soylu erki temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, global enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu kıvrak aksi yer şokları enerjik olmaya bitmeme etmektedir. Kurul, sürdürülebilir eşit istikrarı ve mali istikrarın güçlendirilmesi amacıyla atık ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile alay malay, küresel sulh ortamının baştan yapılış edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin çakılı tutulmasına değişmeyen vermiştir.Fiyat istikrarının sürdürülebilir bire bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tamam politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı isteklendirme eden degaje kapsamlı tıpkısı politika çerçevesi gözden nakil süreci devam etmektedir. Istimara süreçleri tamamlanan kredi, güvence ve akışkanlık siyasa adımları mal politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmaya bitmeme edilecektir.TCMB, fiyat istikrarı ana amacı doğrultusunda enflasyonda mihman düşüşe işaret fail aktif göstergeler oluşana ve mutedil vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki eksiksiz araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya bitmeme edecektir. Fiyatlar umumi düzeyinde sağlanacak muvazene, ülke risk primlerindeki düşüş, inatçı mülk ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artma eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin temelli adına gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece, envestisman, istihsal ve istihdam artışının dimdik ve sürdürülebilir tıpkısı şekilde devamı amacıyla uygun dayanak oluşacaktır.”

Share: