Genel Afiyet İş Sendikası Üyelerinden Edirne’de Ihtarname

Umumi Sağlık İş Sendikası Edirne Şubesi, toplu uyuşma ikramiyesi için sendikalara getirilen yüzde 2 barajını protesto ederken; esenlik çalışanlarının sorunlarına çözüm bulunmamasına aksülamel gösterdi. Sendika Ofis Başkanı Özcan Arslan, “Kontratlı himmet modeline serencam verin. Seçim yaklaşıyor diye niteleyerek kadroya geçirileceğiz. Olur, geçiriyorsunuz, geçirir geçirmez peşinden ‘Kontratlı kamu görevlisi alacağız’ diyorsunuz. Bunlara ayrımsız dakika ilk serencam verilmeli” dedi.

Genel Keyif İş Sendikası Edirne Şubesi üyeleri, Edirne Odalık 1. Misyon Şevket Hastanesi uğrunda bugün basın açıklaması yaptı. Açıklamanın yapıldığı alana getirilen ve üzerinde “Bize gelin bin TL verelim” yazılı engel yırtılarak şişman itilaf ikramiyesi amacıyla sendikalara getirilen yüzdelik 2 barajı ihtarname edildi. “Dava baraj değil sevgili yokluk sınırı altında maaş olması”, “Baraj bizi susturamaz, durduramaz, geliyoruz” mukayyet dövizler haiz sendika üyeleri, “Sağlıkçıyız haklıyız kazanacağız”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları attı. Sendika Edirne Yazıhane Başkanı Özcan Aslan, şunları söyledi:

“Bizler sağlıkta şiddetin gölgesinde, acı himmet koşullarında, açlık sınırında maaşlarla nitelikli sağlık hizmeti sunmak için uğraş vermekteyiz. Bizler pandemide maskesiz, bonesiz, ferdî apotr ekipmansız işlemek zorunda bıraktığınız, balkonlarda alkışlayarak hakkınız ödenmez deyip hakkını ödemediğiniz keyif emekçileriyiz. Bizler apotr esenlik hizmeti olan aşılarımızı karye köy derece gömlek eksiksiz yurttaşlarımıza ulaştırmak üzere ülkemizin rastgele köşesine hizmet götüren etibba, ebeler, hemşireleriz. Bizler 39 farklı meslekten nitelikli, ücretsiz, bilimsel ve erişilebilir sağlık hizmeti kazımak için düzentileme veren esenlik profesyonelleriyiz. Bizler zaruret sınırı altında türe ettiğini alamayan kamuda müteharrik mühendisleriz.

“ÖZENDIRME AÇIKLANMALI”

Kontratlı faaliyet modeline akıbet verin. Intihap yaklaşıyor, diyerek kadroya geçirileceğiz. Olur, geçiriyorsunuz, geçirir geçirmez peşi sıra ‘Kontratlı kamu görevlisi alacağız’ diyorsunuz. Bunlara bir zaman önceki akıbet verilmeli. ‘Adalet ve liyakati umum kamu kurumlarında sağlayın. Kademeli munzam karine, amortisman, giysi yardımı kabilinden finansal eş haklarımızı günümüz koşullarına bakarak güncelleyin’ diyoruz.  Merbut kapılar ardında yapılan, tenkis süreci ve protokollerini gizlediğiniz ‘Teşvik anlaşmalarını açıklayın’ diyoruz. Özendirme açıklanmalı. Promosyon anlaşmaları gecenin benzeri saati, bakanımızdan beklerken, taraftar sendikadan geliyor. Vekil demedi mi, ‘Tığ yapacağız’ diyerek. Biz kimden bekleyeceğiz bunu, bakanımızdan. Sabık bir üyem diyor ki bana, ‘Ben yüreklilik kartı kullanmıyorum’ anlamadım. Başkanım diyor, 25 bin liralık teşvik anlaşması nedir? Benek, cesaret kartına yükleniyor. Peki amma ben kredi kartı kullanmıyorum.”

Share: