Kars’ta İl İstihdam Oturmuş toplantısı yapıldı

Kars İl İstihdam ve Mesleksel Terbiye Kurulu Yalınç Toplantısı yapıldı.

Kars İl İstihdam ve Mesleki Yetişek Kurulu’nun 3. Süssüz Toplantısı Kars Faaliyet ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Güruh Salonu’nda düzenlenen toplantıya Ilbay/Kars Uray Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlık etti.

İl İstihdam ve Mesleksel Eğitim Bilimi Müesses soylu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda tıpkısı takım kararlar alındı.

Toplantıda Kars Himmet ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İl İstihdam ve Mesleksel Yetişek Kurulu organı Teftiş kurulunca hazırlanan 2022 Haziran ayına ilişkin Etkin İş Gücü Programları ve Cemiyet Yararına Programlarına ilgilendiren teftiş raporları İ.İ.M.EK. Yönetmeliğinin 13. maddesinin 5. fıkrası mucibince İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı. Özürlü ve Bozuk Mahkûm Çalıştırmayan İşverenlerden Öğrenim Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Mezun Komisyona Dair Genelge çerçevesinde Engelli Bağış Desteği projelerine 2 proje, Çarkıt Hükümlü Özlük İşini Kurmasına yönelik 4 proje, toplamda 6 proje İl Müdürlüğü’nde sunuldu. İlgili genelgenin 2 inci maddesinde “Projelerin Değerlendirilmesi” başlığının c bendi gereği bahis konusu projelerin İl İstihdam Mesleki Yetişek Oturmuş’nca görüşüldü.

Mânialı Armağan desteğine başvuran 2 projenin tamamının akıllıca olduğu, Eski Hükümlülere Müteveccih Zat İşini Ihdas Projelerinden de 4 projeden 2’si projenin ‘uygun’ 2 projenin de ‘akıllıca olmadığı’ İl İstihdam Mesleki Eğitim Bilimi Müesses’nca değerlendirildi.

Uygun görülen projelerin Engelli ve Bozuk Mahkûm Çalıştırmayan İşverenlerden Öğrenim Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Izinli Komisyonuna temizlemek için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Etkin İşgücü Dairesi Başkanlığına gönderilmesine değişmeyen verildi.

Mesleki Bilgelik, Kösemenlik ve Müşavirlik (MBRD) çerçevesinde yapılacak faaliyetlere ilgili Mesleki Vukuf, Rehberlik ve Müşavirlik Hizmetler İş Birliği Protokolü canip ve yürütücü çalım bünye temsilcilerinden oluşan ve Sekreteryası Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü eliyle yürütülecek olan Alt Çalışma Grubunun kurulmasına karar verildi.

Ayrıca Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Ustalık Anadolu Lisesinde Şart İçecek Hizmetleri alanın açılması İl İstihdam ve Mesleksel Eğitim Bilimi Kurulunca akıllıca görülerek İl Milli Terbiye Müdürlüğünce gerekli hareket ve işlerin başlatılmasına karar verildi.

Öte yandan benzeri sonraki İl İstihdam ve Mesleksel Yetişek Müesses Derinti Ilk Teşrin kocaoğlan içerisinde yapılması kararlaştırıldı. – KARS

Share: