Kırkpınar’ın Başpehlivan’ı Cengizhan Şimşek’in Kazandığı Bilcümle Ödüller Elinden Makbuz

Edirne Tarihi Kırkpınar Besili Güreşleri sonuç Paşpehlivanı Cengizhan Parıltı’in kazandığı cemi ödüller elinden alındı. 2022 yılı Başpehlivanlığı Cengizhan Parıltı’den alınarak, Mustafa Taş’a verildi. Tahkim Kurulu tarafından Balkır’e, dopingle savaş kapsamında yapması mecburi adres bildirimlerini yapmadığı amacıyla, ayrımsız sene adalet mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı. Şimşek, “Bu kemeri aldım kimseye de vermeye niyetli değilim seçme makule yasalı haklarımı avukatlarımla gelişigüzel savunucam, CAS’a büyüklüğünde başvuracağım. Masa başı kurbanı görünmek istemiyorum, şu an bunu yapmaya çalışıyorlar. Tamam güreş ve spor camiasının desteğini bekliyorum” dedi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) geri akşam ezanı yaptığı kayıtlı açıklamada; Cengizhan Şimşek’in 9 Mart 2022’den bugüne büyüklüğünde hak mahrumiyeti süresi içerisinde yapmış olduğu müsabakalar sonucu elde ettiği kül derecelerin iptaline ve kazandığı bergüzar, kemer ve madalyaların iadesine değişmeyen verdi.

“TELEFON İLE ARANILMIŞ VE BİLGİLENDİRİLMİŞTİR”

Federasyon yoluyla yapılan yazılmış açıklamada, şu ifadelere vadi verildi:

“2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek hakkında Deneyimsizlik ve Spor Bakanlığı Sağlamlaştırma Kurulu eliyle taraflarına yapılan tashih talebi ile ait yerine sunulan değişmeyen karşı, Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından 21.12.2022 tarihi, Çarşamba günü akşam saatlerinde telefon ile aranılmış ve bilgilendirilmiştir. Bu telefon görüşmesi ile federasyonumuz söz konusu Berkitme Oturmuş kararıyla ilişik ilk kez bilgelik sahibi olmuştur. Bu bilgilendirme konusunda 22.12.2022 tarihinde Güreş Federasyonu Ünsiyet Müşavirliğinden Tahkim Kurulu kararının örneği ve detayı istenmiştir. Tahkim Yerleşmiş kararının hususiyet müşavirliği marifetiyle elimize ulaşması üstüne dolay değerlendirmeler mamul ve düzeltme talebinin yapılmasına illet olan bu değişmeyen öncesi esasen, Berkitme Müesses marifetiyle alınan esas karara ulaşılmış, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması amacıyla ilgili kararların TGGF Ünsiyet Yerleşmiş’na sevki yapılmıştır. Bahse laf Berkitme Müesses kararı federasyonumuza resmi kendisine elektronik brifing ile 28.12.2022 tarihinde saat 12: 40 itibariyle yapılmıştır.

“CEZASI KESİNLEŞMİŞ OLUP İNFAZ EDİLMESİ ZORUNLU KUZULUK GELMİŞTİR”

09.03.2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Yerleşmiş kararı ile 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Balkır’in dopingle savaş kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 bir numara, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması gerekçesi ile; Sporcunun sıkı düzen soruşturması sonucu ceza tayinine meydan vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Sıkı Düzen Müesses kararının iptaline, Sporcunun tebligat zorunluluğuna isteyerek uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Savaş Talimatının 2.4 ve 10.3.2 maddeleri gereğince tıpkısı (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 09.03.2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 09.03.2023 tarihinde tamamlanmasına, 01.10.2020 tarihinden itibaren ek olduğu yarışmalardan elde ettiği etap ve ödüllerin nakız edilmesine düşünce birliği ile karar verilmiştir. Bu değişmeyen ile sporcu üzerine sunulan disiplin cezası kesinleşmiş olup infaz edilmesi mecburi ayla gelmiştir. Bahse bahis Sağlamlaştırma Yerleşmiş kararı aleyhine, sporcu Cengizhan Şimşek ve Türkiye Güreş Federasyonu avukatları tarafından düzeltme talebinde bulunulmuş, bu müracaat Berkitme Müesses’nun 12.12.2022 gün ve 2022/219 çevrilmiş kararı ile reddolunmuştur.  Tahkim Kurulu’na yapılan bu tashih taleplerinde yürütmeyi tevkif talebinin olmadığı anlaşılmış olup böyle tıpkısı talepte de bulunulmadığı ve bu yönde dahi bire bir değişmeyen verilmediği amacıyla sportmen ile ilişik sunulan cezanın yürütüm kararını durduran seçme hukuki durumun olmadığı üstelik anlaşılmıştır.

“AYNI İHLAL 1 AĞUSTOS 2022 SONRASINDA DA BITMEME ETMİŞTİR”

Bariz görüldüğü üzere federasyonumuzun kuruluşundan evvel soruşturması başlayan ve Berkitme Müesses kararı ile ceza uygulaması kesinleşen benzeri türel nitelik bulunmaktadır. Maalesef sporcu Cengizhan Şimşek’in Türkiye Güreş Federasyonu’nun çıkışlı olduğu dönüş içerisinde adalet mahrumiyeti süresi içerisinde olan 9 Mart 2022 – 31 Orak Ayı 2022 tarihleri beyninde mukavim çokça müsabakaya iltihak hakkı bulunmamasına rağmen katıldığı ve bir kısmında birlikte derece ve ödül aldığı belirlenmiştir. Üzülerek rapor ediyoruz ki, federasyonumuzun hukuken semiz güreşte bitirme kullanmaya başladığı 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Türkiye Güreş Federasyonu’ndan alınan cezalı sportmen listesinde Cengizhan Parıltı’in isminin bulunmaması, antrparantez soruşturmadan ve Tahkim Yerleşmiş kararından da federasyonumuzun bilgilendirilmemesi zımnında aynı ihlal 1 Ağustos 2022 sonrasında de devam etmiştir. Tamlık bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda Takviye Kurulu kararının uygulanmasıyla ilgilendiren olarak; Sportmen Cengizhan Parıltı’in 9 Mart 2022’den bugüne kadar hak mahrumiyeti süresi içerisinde yapmış olduğu müsabakalar sonucu elde ettiği kamu derecelerin iptaline ve kazandığı dürü, tümsekli ve madalyaların iadesine. Bahis Konusu hak mahrumiyeti cezasının Dopingle Mücadele Komisyonu’nun Berkitme Yerleşmiş’nun hak mahrumiyeti kararına uyulmaması dolayısıyla arttırma kendisine açtığı soruşturmanın sonuçları gizli durmak şartıyla 9 Mart 2023’e büyüklüğünde devamına, bu çerçevede 2022 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanının Cengizhan Şimşek’ten alınarak başka erekçi Mustafa Taş’a verilmesine, Tarihi Kırkpınar Başpehlivan ikincisinin İsmail Şişman, üçüncülerinin ise Ertuğrul Dağdeviren ve Tanju Gemici adına belirlenmesine, yine Tarihi Kırkpınar serencam çeyrek finalistinin Orhan Okulu kendisine belirlenmesine, Sporcunun 2022 yılı Kumluca, Manavgat, Çankırı Yapraklı, Kırklareli Kavaklı, Antalya Gökbel, Bolu Gerede ve Çanakkale Alaçık Güreşlerinde elde ettiği derecelerin iptaline, eskimemiş sıralamaların buyuru hükümlerine göre belirlenmesine, değişmeyen verilmiştir.

“ANADAN GÖRME GÜREŞİMİZİN HAK ETTİĞİ NOKTAYA GELMESİ İÇİN SEÇKIN TIP ÇABA VE ÖZVERİ GÖSTERİLECEKTİR”

Federasyonumuz dopingle savaşım üzerine rate tolerans ilkesine göre debi etmekte olup, bozulmamış spor ve temiz mücadele anlayışını büyük bir titizce yürütmektedir ve yürütmeye da devam edecektir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde dopingle mücadele üzerine alçak aynı eğitim ve bilgilendirme süreci icap sporcularımız ve antrenörleri lüzum kulüplerimiz ve bilcümle paydaşlarımız nezdinde başlatılacak olup istenmeyen sonuçların yasaklayıcı emek ile en birkaç düzeye indirilmesi sağlanacak ve anadan görme güreşimizin doğruluk ettiği noktaya gelmesi için rastgele türlü mücahede ve özveri gösterilecektir. Yaşanan bu pahal olayda esas itibariyle dopingli konu kullanımı değil, eğitim ve vukuf eksikliği dolayısıyla olduğuna inandığımız çokça büyük tıpkısı boşlama ve usuli vebal ile bilgilendirme mecburiyetine uyulmamasına tutkun hiç istenmeyen tıpkısı sonucun doğması, planlaması süresince olduğumuz eğitim bilimi sürecinin ne büyüklüğünde ehemmiyet taşıdığını ortaya koymaktadır.”

ŞİMŞEK: “MASA BAŞI KURBANI KOYULMAK İSTEMİYORUM”

Cengizhan Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı kayıtlı açıklamada şu ifadelere meydan verdi:

“2021 ve 2022 yıllarında sakır sakır seçme güreşe girdim, elimden geldiğince sevenlerimi mutlu etmeye çalıştım, 2016 yılından beri da tıpkı çok güreşte doping numunesi verdim hiç bir şekilde de vermiş olduğum testlerde yasaklı bap çıkmamıştır. 2022 yılında  Kırkpınar Güreşleri’nde  Kızıl Kemeri Tanrı’ın izni ile kazandım. Antalya’ma getirdim. Cenabıhak yıldız etti aldım ve gene 2022 Kırkpınar’birlikte doping numunesi verdim gine yasaklı yön ve doping maddesine rastlanmadı. Seçme zamanki kadar tertemiz çıktım. Şu an esasen veririm sonuna büyüklüğünde vermeye hazırım tek ant numuneden kaçmadım, kaçmam dahi. Ben Türkiye Güreş Federasyonu Başkanını arayarak gelişigüzel devir sordum. ‘Güreşmemde mahzur var mı?’ diyerek ama bilcümle ‘baskı yok’ dediler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş sorumlusu, Elmalı Şehremaneti Başbuğ Yardımcısı ve Güreş As Başkanı Hasan Aydınlık hocama herhangi bir devir danıştım.  ‘abi varsa aynı cezam çekeyim’  dedim. Kendileri bana temas zaman ‘hayır hiç benzeri kalın namevcut, biz itibar başkanla hallettik’ dediler. Şimdi ben TGF’den sorumlu bizlerin başkanı Haysiyet Eroğlu’na ve kulübümüzün antrenörü Hasan Kültürlü’a inanmasa mıydım. Böylece birisi antrenörüm ve izinli hocam gayr Türkiye Güreş Federasyonu Başkanım. Ego onlar ne derse, bana hangi manifesto ederlerse onu beğenmek ile mükellefim ve onu yapmaya mecburum. Bilenler bilir. Ego alnımın seyelan ile Edirne Asker Meydanında biricik başıma savaştım herkese ve gelişigüzel şeye karşın yalçın durdum, düzentileme verdim, 15 yılımı verdim. Bu kemeri aldım kimseye da vermeye oruçlu değilim, gelişigüzel soy kanuncu haklarımı avukatlarımla birlikte savunacağım, Spor Berkitme Mahkemesi (CAS)’a kadar başvuracağım. Masa başı kurbanı oluşmak istemiyorum, şu dakika bunu yapmaya çalışıyorlar. Yekpare güreş ve spor camiasının desteğini bekliyorum.”

Share: