Köy dirim merkezleri Bayburtlu kadınlara hem yetişek yuvası, hem bile sağlık kapısı

Karye yaşam merkezleri Bayburtlu kadınlara hem terbiye yuvası, hem dahi gelir kapısı

BAYBURT Milli Terbiye Bakanlığının başlattığı Karye Yaşam Merkezleri projesiyle kullanılmayan köy okulu binaları onarılarak ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, beş, ağırşak merkezi, katalog, atölye kadar eğitimsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüldü.

Bayburt’ta İl Milli Yetişek Müdürlüğü marifetiyle onarılan okullardan Çiğdemtepe Köy Okulu, beş ve Karye Dirim Merkezi namına öğrencilere ve köy halkına bakım verirken Köy Yaşam Merkezinde açılan el sanatları kursunda kadınlar hünerlerini sergiliyor. Umum Eğitimi Merkezi marifetiyle köyde ruhlu kadınlara müteveccih açılan kurslarda kadınlar halk becerilerine çevrik mütenevvi ürünler tasarlıyor. Kadınlar antipatik şita günlerinde ayrımsız araya gelerek bir taraftan sosyalleşiyorlar benzeri taraftan bile havlular, kanaviçeler, namazlıklar, masa örtüleri gibi umum becerilerine yönelik tasarladıkları ürünlerle kendilerine itilaf kaynağı sağlamış oluyor. Maharetli belletmen Zahide Delimsirek’den öğrendiklerini sobanın sıcağında kardeşçe ederek konferans eserine dönüştüren kadınlar dörtköşe ara geçirdiklerini söylediler.

Kapalı karye okulunun yeniden onarılarak kullanılır arkaç gelmesinden ekolojik ortam mutluluk duyduğunu söyleyen kursiyer Ön Gün Maraba, “Evimizde hangi varsa onları getirip burada değerlendiriyoruz. Sunturlu oluyor, geliyoruz buraya 2-3 saat çalışıyoruz. Yan taraftaki sınıfta çocuklarımız eğitim görüyor, anneleri bile burada kursa ortaklık sağlıyorlar. Genişlik azından anneler çocuklarının nerede olduklarını, hangi yaptıklarını biliyorlar. Gözleri üzerlerinde oluyor. O da pir tıpkı öz. Milli Terbiye Müdürü Rahmi beye teşekkür ediyoruz. Herhangi Bir kim hangi yapı için, bu kurslar için ne yaptıysa hepsine bitmeyen teşekkürler ediyorum. İsterim ki bu ekol kapanmasın, temas özdek devam etsin” dedi. Mahirane müzakereci Zahide Delimsirek, 12 öğrencisiyle gelişigüzel halk sanatları kursunda birçok halk emeği ürünleri 3 kamer üzere gücük tıpkı sürede yaptıklarını belirterek, “Aş Damı havluları, iğne oyaları, namazlık takımları kabilinden buna benzer bir nice işleri kursiyerlerimizle tıpkı araya gelerek yaptık. Öğrencilerimizin katkılarıyla, devamlarıyla günümüzü domuzuna tıpkı şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Heves lüzum ki elan bol olalım, daha hareketli olalım ve dış pazarlara açılalım. İlerleyen zamanlarda bunu göreceğiz, öğrencilerimizin özverileriyle inşallah daha ileriye masraf, henüz fena hâlde işler başarırız” ifadelerini kullandı.

İl Milli Terbiye Müdürü Rahmi Cenup, Bölüm Müdürü Cuma Namazı Temel ile gelişigüzel Çiğdemtepe Köy Yaşam Merkezini görüşme ederek kursiyerlerin çalışmalarını durumunda inceledikten sonra karye dirim merkezleri hakkında şu ifadelere kayran verdi: “Bakanlığımızın 2022 yılında başlattığı proje dahilinde 6 köy okulumuzu köy dirim merkezleri haline getirdik. Bu köy yaşam merkezlerimizde ana sınıfı, beş ve hayat boyu öğrenmeyi destekleyecek kurslarımızı açtık. Zaman da bu kursumuzda el sanatları kursu devam ediyor. Kursumuzda karye halkından 12 kadın tahsil görüyor. Burada 3 kuşağı bir araya getirdik. Meslek öncesi öğrencilerimiz, ilkokul öğrencilerimiz ve onların ebeveynleri burada eğitim görüyorlar. Ayrıca köy yaşam merkezlerinde ekincilik, arıcılık, ağırlık dizayn alanında kurslar veriyoruz. Köyümüzün sakinlerini henüz bol, yaratıcı kuzuluk getirmeyi hedefliyoruz. Kursiyerlerimize maharet belgesi, maharetli çalıştırıcı belgesi vereceğiz”

Antipatik kış günlerinde sosyal aktivitelerin vabeste olduğunu söyleyen Güney, köyde dinamik kadınların karye dirim merkezlerine gelerek hobi edindiklerini ve sevinçli sıra geçirdiklerini ifade ederek, “Bilindiği üzere şita sezonu ekincilik ve hayvancılık faaliyetlerinin henüz beş altı olduğu bir dönemdir. Kadınların ve karye sakinlerinin yersiz vakitlerinin yersiz olduğu tıpkısı dönem. Bu dönemi üstelik etkili ve bereketli ayrımsız şekilde geçirebilsinler diye niteleyerek karye dirim merkezlerini dirim alanı haline getirdik” şeklinde konuştu.

Share: