MEB, ortaokullarda okutulacak ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ dersinin müfredatını tamamladı

Talim ve Terbiye Kurulunun onayından sabık mekân ve abuhava değişikliği dersi, 2022-2023 terbiye tedris yılından itibaren ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda… 19.04.2022, Sputnik Türkiye Milli Yetişek Bakanlığı’nca (MEB), ortaokullarda ati yıldan itibaren selektif okutulacak belde eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatı tamamlandı.Bakanlığa vabeste ilkokul ve ortaokullarda uygulanan mekân eğitimi dersinin adı, Paris İklim Anlaşması kararları, MEB’in Ciddi Planı, türlü kurum ve kuruluşların eylem planları, şura kararları dikkate alınarak “belde eğitimi ve abuhava değişikliği” adına değiştirilmişti.Mekân eğitimi ve abuhava değişikliği dersinin müfredatı, Öğretim ve Incelik Kurulunun onayından geçti. Böylece, bu ibret, 2022-2023 yetişek tedrisat yılından itibaren ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda, haftada 2 ibret saati kalkışmak için toplanmış 72 saat selektif okutulacak.Kasaba eğitimi ve iklim değişikliği dersinin güncelleme sürecinde, az içre ve güçlükle dışında eğitim öğretim ve programlar üstüne yapılan akademik icraat tarandı.Başta Anayasa tevessül etmek için ilgili mevzuat, kalkınma planları, hükümet programları, şura kararları, siyasi partilerin programları, sivil topluluk kuruluşları ve sivil araştırma kurumları aracılığıyla hazırlanan raporlar kadar dokümanlar analiz edildi. Daire başkanlıkları yoluyla geliştirilen anketler marifetiyle öğretmen ve yöneticilerin programlar ve haftalık ibret çizelgelerine müteveccih görüşleri toplandı. Ekincilik ve Orman Bakanlığı, Erke ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanlığı ile Mekân, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bu dersin kapsamına müteveccih görüşler alındı.Bütün görüş, öneri, tenkit ve beklentiler, Bakanlığın ait birimlerinden uzman personel, hoca ve akademisyenlerden oluşan çalışma gruplarınca değerlendirildi. Bu tespitler doğrultusunda öğretim programı geliştirildi.Bu kapsamda, mekân eğitimi ve iklim değişikliği dersi, “eş ve doğa”, “döngüsel natür”, “çevre sorunları”, “global iklim değişikliği”, “abuhava değişikliği ve Türkiye”, “sürdürülebilir kalkınma ve belde dostu teknolojiler” kalkmak üzere 6 üniteden oluştu.Ders vakit kaybetmeden sınıf içinde işlenmeyecekÇevre eğitimi ve abuhava değişikliği dersi, sadece derslik içre yürütülmeyecek, mail çevresindeki ekol dışı öğrenme ortamlarına yapılacak yolculuk ve gözlemlerle öğrencinin hem yaşadığı çevrenin farkına varması hem birlikte belde sorunlarını yakından görmesi sağlanacak.Öğretmenler, keşfetme, sorgulama, tez tekvin, farkındalık geliştirme, külfet kabul etme ve ürün tasvir süreçlerinde öğrencilere delalet edecek.Dersin kazanımlarının ele alınması sırasında konuya akıllıca ikilemler oluşturulacak, eş ahval üzerinden domestik ve toptan belde sorunlarına ve iklim değişikliğinin sonuçlarına değinilecek.Öğrencilerin hem kendisini hem birlikte çevresindeki hep aktif ve camit varlıklarla olan etkileşimini anne alan bu derste, çevreyi korumaktan sıkıntı duymaları, afet kadar mekân sorunlarında yaşanılanlara karşı duyarlılık göstermeleri, çevresindekilere yardım ika üzerine iştahlı olmaları kadar duyuşsal kazanımlar edinmeleri birlikte beklenecek.Derslerde, atıkların varlığı işlenecekDerslerde, öğrencilerin günce hayattaki istihsal ve tüketim arasındaki dengenin önemini ayırt etmelerine müteveccih konular işlenecek. Bu kapsamda, dirim döngüsü analizi kavramı açıklanacak ve seçilecek tüketim maddelerinin hayat döngüsü analizleri yapılacak. Günlük hayatta beğenilen kağıt, plastik poşet, elektronik beyin ve blucin pantolon kabilinden ürünlerin istihsal aşamalarında makbul tabii kaynaklar ile üretim sonucunda ortaya çıkan atıkların varlığı vurgulanacak.Sera gazları ve afat birlikte müfredattaKüresel iklim değişikliği, camekân gazları, global ısınma, hamız yağmurları, ozon tabakasının incelmesi, afetler gibi konular üstelik dersin konuları ortada olacak. Bu kapsamda, tavhane gazlarının artışı, müstehase yakıt kullanımı, ormansızlaşma, lüks basma kullanımı, endüstriyel gayeli yetiştirilen hayvanların dışkıları, firez yangınları, atıkların gömülmesi veya yakılması, volkanik patlamalar, süpersonik uçaklar, ötede tebahhur, susturucu dumanı, spreyler, iklimleme cihazı gazları, strafor, ateş söndürücüler üzere konular emsal gösterilecek.Kasaba eğitimi ve abuhava değişikliği dersinin müfredatında, biyoçeşitliliğin azalması, buzulların erimesi ve deniz seviyesinde yükselme, kıyı ekosisteminin değişmesi, göllerin kuruması, hidrofil ortamların kimyasal yapısının değişmesi, saf su kaynaklarının azalması, hayvanların göç ve üreme zamanlarının değişmesi üzere mesail denk ahval üzerinden anlatılacak.Küresel abuhava değişikliğinin doğrudan evet de dolaylı kendisine bozukluk olduğu afetlerin etkileriyle alay malay açıklanacağı derste, dominant, müfrit, göçü, cuşuhuruş, ormansızlaşma, kuraklık, kenar erozyonu, çölleşme, coşku, hortum, global kıtlık, salgın hastalıklar kabil afat üstelik işlenecek.Bakanlık, geçen yıl şubat ayından itibaren Marmara Denizi’nde görülen müsilaj (bahir salyası) oluşumunu da bu dersin müfredatı kapsamına aldı.Türkiye’da iklim değişikliği, ulusal ve uluslararası icraat, içtimai farkındalık konularına dahi kayran verilecek derste, iklim değişikliğinin Türkiye’deki ekincilik ve hayvancılık faaliyetleri, biyoçeşitlilik, turizm ve tutum gibi alanlar üzerindeki etkileri tartışılacak.İklim değişikliği ile mücadeleye müteveccih ulusal ve arsıulusal çalışmalara saha verilecek derste, küresel abuhava değişikliği ile mücadeleye müteveccih Paris İklim Anlaşması üzere uluslararası anlaşmalar işlenecek.

Share: