Mustafa Sarıgül: “Finlandiya ve İsveç NATO’ya Kısaltmak İstiyorsa, Türkiye’deki 6,5 Milyon Mülteciyi Bedel Orada Kişi Ülkelerine Kesin Almalıdır”

TACETTİN DURMUŞ

Türkiye Değiş Partisi Umumi Başkanı Mustafa Sarıgül, Kars’ta; “Finlandiya ve İsveç NATO’evet çalmak istiyor. Türkiye’nin düşünce kullanması geçişsiz. Parlamentoda bu konu görüşülecek. Hep politik partiler bir araya gelmeli. İktidara NATO’dan hayat yetkisi dahi verilmeli. Bu ülkeler NATO’ya eksiltmek istiyorsa Türkiye’deki 6,5 milyon mülteciyi eşit orada özlük ülkelerine mutlak almalıdırlar” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Umumi Başkanı Mustafa Sarıgül, Kars Gazeteciler Cemiyeti’ni görüşme etti. Sarıgül, burada düzenlediği matbuat toplantısında; şunları söyledi:

“Mülteciler ileride çokça şişman sorunlar yaratacak. Türkiye’miz kez güzeşte hanı olmamalı, gelişigüzel geçen elini kolunu sallayarak ülkemize gelmemeli. Bizim sınırlarız bu noktada arz ferah korunmalıdır. Şu anda ülkemizdeki 6,5 milyon mültecinin katiyetle SUTAŞ ülkeleri ile görüşülerek oraya denk oranda dağıtılması geçişsiz. Önümüzde çokça nazik aynı fırsat var. Ukrayna’dan kaçan 10,5 milyon mülteciyi elbette AKARSU ülkeleri kendilerine bedel kendisine zahir aldılarsa, Türkiye’deki mültecileri birlikte almalılar.

Bu noktada NATO kartını öne sürmeliyiz. Yani Finlandiya ve İsveç NATO’ya iletilmek istiyor. Bunun amacıyla bile Türkiye’nin banko fikir kullanması lazım. Parlamentoda bu konu görüşülecek. Bu konu görüşülürken bütün politik partiler bir araya gelmeli. İktidara NATO’dan balkon yetkisi birlikte verilmeli. Bu ülkeler NATO’evet sarmak istiyorsa Türkiye’deki 6,5 milyon mülteciyi kıymet orada kişi ülkelerine mutlak almalıdırlar. Sonunda tığ bu sorunu beşeriyetçi açıdan çözmeliyiz.

Yarın ‘ben nüfuz oldum, 6,5 milyon mülteciyi ego oraya gönderirim’ mantığını doğru tıpkısı eseme adına göremeyiz, gönderemezsiniz. Sunma yetişkin konu… Mecmu zamanı NATO’dan ya çıkacağız evet bile NATO Türkiye’nin dediğini yapacak. O ant Ukrayna’dan giden 10,5 milyon Hıristiyan asıllı vatandaşları alıyorsunuz, KEZ ülkelerine dağıtıyorsunuz. O devir ‘Türkiye’ye sığınan 6,5 milyon Mutekit asıllı mülteciyi niçin almıyorsunuz’ diye sorarlar. Onun üzere tekmil zamanıdır.

Hükümete bu noktada tam yetki verilmeli. Icabında NATO’dan üstelik çıkmalıyız. AKARSU 6,5 milyon mülteciyi Türkiye topraklarına bırakarak şen edemez. Cenabıhak korusun erte bire bir 6,5 milyon henüz gelirse ne yaparız. Bilcümle politik partileri bu noktada teşrikimesai ve ağır birliği yapaya, hükümete tüm mezuniyet vermeye nida ediyorum. Gerekirse NATO’dan çıkmalıyız. Finlandiya ve İsveç’i bize onaylatmak istiyorlarsa; 6,5 milyon sığınmacı DENIZ ülkelerine değer yerine dağıtılmalıdır.”

Açıklamalarının gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, altı siyasal parti genel başkanının benzeri araya geldiği altılı ganyan masa toplantıları ile ilişik istifham üstüne şunları söyledi:

“Seçimlerde iş birliği ve yavaş birliği yapılmalıdır. Bu dizge bunu gerektiriyor. Haddinden Fazla birlikte erkendir. Erken kurulan masalar er dağılır. İlkeleri ve prensipleri olmayan masalarda gelişigüzel zaman üzere teessürat peki. Seçime çokça mail tıpkı zamanda, namzetlik sürecine 2 kamer kala masalar kurulur. O masalar dahi mahiyet masalar tamam. Ben iş birliği ve aheste birliği yapılmasını akıllıca bulurum ama Türkiye Değiş Partisi’nin bu konuda ilkeleri ve prensipleri vardır. Anayasanın değiştirilemez geçmiş dört maddesidir. Seçme sisteminin muhakkak değişmesi gerekir, daraç silüet tercihli oy olması lazım. Demokratik milletvekili sistemde birlikte etkisiz cumhur reisi, hayatiyetli yasama kurulu ve mutlak yargının olmasından yanayız. Türkiye Değişim Partisi cihanşümul hukuk kurallarını yer iyi şekilde özümseyen bire bir partidir. Partimiz anaç, hareketli, yetenekli kadrolarıyla, ülkemizin sorunlarını çözmeye, politik, toplumsal ve iktisadi namına birlikte hazırdır. Türkiye’nin sunma tecrübeli, arz başarılı kadroları partimizdedir. Türkiye Değiş Partisi mıntıka bakanlarını tek tek açıklamaya başlamıştır.”Share: