Öğrenciler bu okulda andavallı sağıp katıksız yoğurt üretiyor

Öğrenciler bu okulda kelek sağıp katıksız yoğurt üretiyor

Meslek lisesinde üretilen natürel yoğurtlar, pansiyonlar ve anaokullara gönderilecek

ÇANKIRI – Çankırı’da mevcut Şehit Mehmet Ağababa Mesleksel ve Beceri Rum Lisesinde eğitim bilimi gören öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte besledikleri büyükbaş hayvanlardan sağdıkları sütü yoğurt yapıyor. Okulda üretilen yoğurtlar, Cankiri’daki resmi pansiyon ve anaokullarına gönderilecek.

Çankırı’da, hayvancılık ve ekincilik alanında ihtisaslaşan öğrenci ve çalışanlar aynı ilke imza atarak yoğurt üretimine başladı. Okulda eğitim gören öğrenciler, alanında ehlivukuf öğretmenleriyle, okuldaki hayvan atölyesinde yetiştirilen kocabaş hayvanlardan sağdıkları sütle yoğurt üretimine başladı. Çankırı Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alınmasının peşi sıra yardım maddesi içermeden üretilecek yoğurtların imal süreci için imalathane ekipmanları tamamlandı. Hoca ve öğrenciler marifetiyle tecrübe amaçlı yapılan çalışmalarda elde edilen veriler neticesinde sekans üretime geçilecek. Üretilecek yoğurtlar 10 litrelik ambalajlarda Milli Yetişek Bakanlığı’na sınırlı pansiyon ve anaokullarına gönderilecek.

“Tescilli yoğurdumuzu eksiksiz pansiyonlarımıza, marketlerimize göndermeyi planlıyoruz”

Yapılan himmet ile ilişik hikmet veren Çankırı Şehit Mehmet Dede Mesleki ve Ustalık Küçük Asya Lisesi Müdürü Emrah Olkaç, “Okulumuz tarım, hayvancılık ve azık alanlarında eğitim veren tıpkı okulumuzdur. Hayvancılık alanında bulunan 37 skor büyükbaş, 56 nüsha küçükbaşımız mevcut. bunlardan elde ettiğimiz günce yaklaşık 300 litre sütümüz ile besin atölyemizde yoğurt yarmak için yoğurt istihsal tesisini inşa ettik. Gıda Bölümü öğrencilerimiz, burada fariza eden öğretmenlerimiz ve personellerimizle günce 200 litre ambalajlı yoğurt üretimine geçmeyi planlıyoruz. Destur ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonradan, ikinci dönemin başında paradigma üretime başlayacağız. Uzun ömürlü, doğal, ahali yapımı yoğurdumuzu halkımızla buluşturacağız. Bu tesisi kurmadan önce üretmiş olduğumuz normal anne yoğurtlarını biz filhakika pansiyonlarımızla buluşturuyorduk. Demincek daha istekli hale geldik. İnşallah üstünde okulumuzun logosunun düz aldığı tescilli yoğurdumuzu cemi pansiyonlarımıza, marketlerimize göndermeyi planlıyoruz. Türkiye çapında çalışacağız” dedi.

“250 litrelik kamu kapasiteli istihsal sistemimiz var”

250 litrelik üretim kapasitesine ehil olduklarını kaydeden Düzlük Şefi Azlık Selvi, “Günce 300-325 litre arası benzen üretimimiz var. Ürettiğimiz sütü harabati olarak, jale süt olarak sattığımız kabilinden, bir zamanda gıda atölyemizde dahi yoğurda dönüştürüp, okulların pansiyonlarına gönderiyoruz. Hayvancılık ünitemizde ürettiğimiz sütü buradaki yoğurt ünitemizde yoğurda dönüştürüyoruz. 250 litrelik bilcümle kapasiteli bir sistemimiz var. Bu sistemimizde soğutma, pastörizasyon ve mayalama ünitesiyle gelişigüzel tasfiye üniteleri üstelik mevcut. bununla birlikte ürettiğimiz yoğurdu Çankırı ilindeki pansiyonlu okulların yemekhanelerinde yoğurt yerine sunuyoruz” diyerek konuştu.

Yoğurt üretiminde kayran kayran Çankırı Martir Mehmet Dede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yusuf Samet Aydoğan, “Bütün 37 modül büyükbaş hayvanımız var. 14 tanesini sağıyoruz. Ürettiğimiz sütü atölyede işleyip yoğurt yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Share: