Okullarda “İletişim ve Ayrıntı Kulüpleri” kuruldu

Eskişehir’dahi bildirişim ve nezaketi teşvik fail tıpkı ekol ikliminin oluşturulması amacıyla Eskişehir İl Milli Terbiye Müdürlüğünce beş, ortaokul ve liselerde “İletişim ve Rikkat Kulüpleri” kuruldu.

Yapılan açıklamaya bakarak, pakt projesi garaz ve çerçevesi ile Türkiye’bile bire bir evvel olma özelliğine topluluk. Pakt öğrencilerin “Rikkat Elçisi” olarak okulda kibarlık ve iyiliği ulaştırmak amacıyla çalışmalar yaptığı anlatılan açıklamada, “Öğrencilerin “Rikkat” içeren hâller edinmesi; fazlalık ruhsal, içtimai, fert öğrenme, karakter ve değerler eğitiminin birlikte tıpkı parçasıdır. Öte yandan nezaketi isteklendirme eden benzeri okul ikliminin saldırganlık, çabukluk ve cari zorbalığını önlemede işlevsel olduğunu gösteren birçok bilimsel marifet bulunmaktadır. Birçok anadan görme merhametsizlik karşıtı izlence, çocuklarda kaygıya bozukluk olan damarlı eylemlere odaklanır. Bunun adına öğrencilere edep ve şefkat için bilgelik edinerek düşüncelerini ve eylemlerini lacerem değiştirecekleri öğretildiğinde, bu muhtemel ve natürel yerine arkadaşlıkla ödüllendirilen olumlu davranışı motivasyon değer. Bu yönüyle nezaketi isteklendirme eden ayrımsız meslek iklimi oluşturmayı amaçlayan bildirişim ve edep kulüpleri mütenavip tıpkı zorbalığı önleme programı kendisine kurgulanmıştır. İletişim ve Zarafet Kulübü etkinlikleri ile öğrencilerde birbirini önemsemeyi, şefkati, empatiyi ve saygıyı, başkalarına alın ölçüm etmeyi, minnettarlığı ve sili farkındalığı yükseltmek hedeflenmiştir.” denildi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen İletişim ve Ayrıntı Kulübü Projesi amacıyla ilgilendiren adına bile şöyle denildi;

“Nezaketi ayrımsız talim ara bulucu namına görmek ve öğrencilere yaşamları süresince yanlarında taşıyacakları mıhlı toplumsal ve fert alışkanlıkları aşılamak, ferdî farklılıklara tırsmak değerini kazandırmak, Milli Eğitim Bilimi Bakanlığının 2018 yılında güncellediği tedris programlarında yekpare derece ve derslerin tedrisat programlarında öğrencilere vermek amacıyla “Gerçeklik değerler” namına belirlenen; “hak, dostluk, doğruluk, öz denetim, çıdam, içtinap etmek, ilişik, tartı, vatanseverlik ve yardımseverlik” değerlerinin kazanılmasına makul ayrımsız derslik ve meslek iklimi hazırlamak, öğrenciler ortada takat ve zorbalığı önleme nihai hedefiyle okulda henüz ongun tıpkısı ansambl düşünmek, öğrencilerin enfüsi ferah oluşlarını arttırmak, yardımseverlik, korku, empati kabilinden içtimai ve birey becerileri çoğaltmak, aidiyet duygusu, kendilik saygısını arttırmak, taydaş kabulünü arttırmak, öğrencilere birbirleriyle aktif bildirişim kurmayı öğreterek, çatışmaları çözmelerini, duygularını anlatım etmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını temin etmek, okulda kibarlık kültürünü isteklendirme ederek, akranlar arası ve öğrenci ile sarıklı arasındaki bağları yükseltmek ve öğrencilerden topluma sağlık yaymak amaçlanmıştır.” – ESKİŞEHİR

Share: