Pestil ve yaşlı bakımı onlara emanet

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, parasız ve buğulanmış bakımı yarmak zorunda kalan bireylere müteveccih açtığı ücretsiz züğürt ve nemli temiz bakımına destek olacakların terbiye kursu tamamlandı. Eş ve Familya Hizmetleri Kat Başkanlığı, evde hizmet hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara elan nitelikli bakım yöneltmek üzere çalışmalarına bitmeme ediyor. Bu bağlamda sayrı ve buğulu katışıksız bakımına destek olacakların yetişek kursu düzenlendi.

Kursta; yaşlılığın tanımı ve özellikleri, yaşlıların rehabilitasyonu ve ihtiyaçları, yaşlıların günlük bakımı, hastanın gereksinimleri ve hijyen kuralları, parasız ünitesi ve züğürt yatağı ile ilişik çalışmalar, akak yarası tedavisi ve dehalet yolları, sopa, basamak, bilek damarı ve teneffüs, hastayı rahatlatma teknikleri ve makbul araçlar, rahatsız ve yaşlılarda tagaddi, pansumanlar, kanamalar ve ilk yardım, müstear solunum ve önsezi masajı kabilinden muhtelif konuları işlendi. Kılgısal ve nazari bilgilerin verildiği ve bir ay süren kursu başarıyla bütünler 95 öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) musaddak sertifika verildi. Sertifika düzlük kursiyerler, hastane, yaşlılar yurdu, bakımevi, rehabilitasyon merkezleri ve evlerde iş imkanı bulabilecek.

Kursiyerler aplikasyon yaptı

Kursu başarıyla mütemmim kursiyerler, eğitmenleri eşliğinde buğulanmış ziyaretleri gerçekleştirdi. Yaşlıları evlerinde görüşme eden kursiyerler Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dürü paketlerini yaşlılara ulaştırdı. Kursiyerler, yaşlıların bakımını yaparak tevettür, şeker, nabız kadar esenlik kontrollerini üstelik gerçekleştirdi. Karı ve Karı Hizmetleri Daire Başkanlığı, yıpranmamış dönemde açacağı sökel ve buğulanmış salt bakımına destek olacakların eğitim bilimi kursu amacıyla araç almaya devam ediyor. Kurstan yararlanmak isteyenler Koşuyolu Avrat Hayat Merkezi’ne şahsi referans kendisine başvurup araç yapabilecek. – DİYARBAKIR

Share: