TR82 Bölgesi Havza Planı İl Çalıştayları tamamlandı

TR82 Bölgesi 2024-2028 Havza Planı hazırlık çalışmalarını örümcek Kuzey Küçük Asya Kalkınma Ajansı, Çankırı, Sinop ve Kastamonu, illerinde memleket çalıştaylarını tamamladı. Umumi Kâtip Dr. Serkan Tendürüst, Havza planı çalışmalarına başladıklarını belirterek, hazırlayacakları planın gelecek 5 almanak sürede Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri üzere kalkınma gayeli bir misil haritası olacağını söyledi.

Uran ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hesaplı TR82 Bölgesi 2024-2028 Yılı Toprak Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde Yıldız Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) marifetiyle 27 Haziran’dahi Çankırı’birlikte, 29 Haziran’da Sinop’ta yapılan il çalıştaylarının sonuncusu Kastamonu’dahi gerçekleştirildi.

TR82 Bölgesi Toprak Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde Haziran ayında düzenlenmesi planlanan fakat baskın afeti nedeniyle ertelenen Kastamonu Nahiye Planı İl Çalıştayı, bölgedeki kamu kesimi, özel sektör ve sivil cemiyet kuruluşlarının katılımıyla Ajansın Hizmet Binasında yapıldı.

Katılımcı yaklaşımla ölçülü çalışmalar çerçevesinde oluşturulan 7 beceri (Iktisadi Göstergeler, Rekabet Gücü ve Yatırım Ortamı, Nüfusun Genel Durumu ve Beşeri Anamal, Toplumsal Kalkınma, Dirim Kalitesi, Erişilebilirlik ve Enfrastrüktür, Natürel ve Tarihi Değerler, Kültür, Turizm, İklim Değişikliği ve Çevre – Facia Riskleri ve Ekincilik ve Rustik Kalkınma) masada benzeri araya gelen katılımcılar, konularına ilgili fikirlerini ortaya koydu. Mıntıka planına elan çok görüşün yansımasını temin etmek amacıyla “Aut Paydaş Anketi” birlikte düzenleyen KUZKA, buradan gelecek fikirleri de havza planına yansıtmayı hedefliyor.

“Yaptığımız çalıştay ile mevcut sorunlara hal önerileri getirmeyi planlıyoruz”

Kuzey Küçük Asya Bölgesi’ndeki kâin sorunları ve bunlara çözüm önerilerinin getirileceği, kâin potansiyelin kullanılabileceği aynı kesim planının oluşturulması için tedbir çalışmaları yürüttüklerini belirten KUZKA Umumi Sekreteri Dr. Serkan Tendürüst, “Zaman Kastamonu’üstelik iklim çalıştayı gerçekleştiriyoruz. 7 tane tematik masada alım ve kuruluşlarımızdan, sivil toplumdan, hususi sektörden katılan temsilcilerimiz ilişik konu başlıkları çerçevesinde hal önerilerini, izlence ve proje önerilerini sunuyorlar. Toprak planları planlama hiyerarşisi içerisinde kalkınma planından sonra dal ölçekli benzeri tasrif. Bu sene yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı eliyle hem lehçe gelişme ulusal stratejisi hem bile kesim planları hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Yerelde toprak planlarının uygulaması tedarik çalışmaları kalkınma ajansları vasıtasıyla yürütülüyor, Bakanlığımız birlikte bu çalışmaları eş güdümlü ediyor. Üç ilimizde da bölge planıyla ilgili yaptığımız çalıştaylarımızın sonuncusunu zaman Kastamonu’birlikte gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile tamamlamış bulunuyoruz” diye konuştu.

Çalışmaların neticesinde sene sonuna kadar nahiye planın taslağının oluşturulacağını belirten Genel Yazman Gailesiz, “Esasen aynı devlet çalıştayı gerçekleştirerek burada yapılan çalışmaların akabinde sâdır konkre önerileri gene aynı kıymetlendirme imkanımız olacak. Yapacağımız çalıştay akabinde de gelen öneriler doğrultusunda plan metninin revizelerini yaparak tamamlayacağız ve Uran ve Uygulayım Bilimi Bakanlığına de eskiz metinleri ileteceğiz. 2023 yılının ortasında üstelik kesim planının Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Biz birlikte çalışmalarımızı bu takvime bakarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

Mıntıka Planı ile 3 ilin kalkınma gayeli kat haritası oluşturuluyor

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin kalkınma amaçlı benzeri kat haritası oluşturulduğunu rapor fail Taze, “Bölge planları, bölgede bulunan illerin kâin potansiyelleri ile sorunlarının çözümüne müteveccih bir posta haritası içeren, öncelikleri ve stratejileri, amaçları açık ayrımsız şekilde muayyen ve bunlar mıntıka gerçeklikleriyle ve bilimsel verilerle kanıta dayalı politikalar üretecek şekilde hazırlanmaktadır. Tığ birlikte hazırladığımız kesim planıyla bu illerimizin önümüzdeki 5 almanak dönemde odaklanacağı konuları ve öncelikleri belirlemiş olacağız. Bu bölge planıyla belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda birlikte lazım kalkınma ajansı namına bizler ister bile gayrı gurur ve kuruluşlar çalışmalarını buna uyumlu aynı şekilde gerçekleştiriyor olacaklar. Bu anlamda havza planları önümüzdeki 5 yıla mum tutaç tıpkı emek olduğunu düşündüğümüzde berenarı yetişkin bire bir düzentileme” ifadelerini kullandı.

“Nahiye planı bölgenin potansiyelini henüz deli dolu kullanmamızı sağlayacak”

İdareciler namına üzerlerinde çalıştıkları konuların kalburüstü ayrımsız şekilde uygulanabilmesi amacıyla reçetenin haddinden fazla kuvvetli olması gerektiğinin altını çizen Vali Avni Çakır ise, şöyle konuştu: “Bu birlikte çok mebzul planlama ile gerçekleşir. Çok iyi planlama de sahada bu hareket amacıyla baş yoran, o bölgede ruhlu eksperlik alanlarına giren konulara bilge, çokça mebzul çözümleme eden insanların üretmiş olduğu politikalar ile gelişir. Sahada uygulayacağınız hangi kadar çokça olursa olsun, onlara uygulayacağı politikaları haddinden fazla ferah aktarmanız ve politikaların dahi bölgeyle bile çok gani uyuşması geçişsiz. Türkiye’nin haddinden fazla fena hâlde bir hafızası var ve çok kaliteli olgun âdem gücü var. Bu eş gücümüzü, geçmişimizdeki tecrübemizi kâin dünyadaki konjonktürü çok bol okuyarak, ülkemizin ve özelde de bölgelerimizin ihtiyaçları ve taleplerini, imkanlarını, potansiyelinin evirileceği aşamayı bile çok ferah çözümleme ederek bunları birleştirerek planlamaya bağımlı tutarsak inşallah bizler üstelik bundan ahir süreçte mehabet, kavim namına neler yapacağımızı bilen, bunun amacıyla hazırlıklarını, planlarını yapmış büyüklük ve usta olarak yolumuza devam ederiz”

Kastamonu’nun gelişigüzel alanda bünyesinde yoğun anlamda gizil bulunduran ayrımsız coğrafya olduğunu aktaran Ilbay Çakır, şunları kaydetti: “Bunu anlatırken adam dörtköşe aynı şekilde konuşuyor çünkü her konuda bahsedeceğimiz imkan ve yetenek var. Tarımdan hayvancılığa, sanayiden turizme, spordan sahile her konuda bünyesinde nazirsiz imkanlar barındıran bir coğrafya. Bu coğrafyada tığ idarecilere düşen genişlik makro görevlerden tıpkısı tanesi dahi elimizdeki bu imkan ve kabiliyetleri uygun benzeri şekilde hazırlayıp planlamak. Bu da Kastamonu özelinde siz altın arkadaşlarımızın özelikle sivil sosyete kuruluşların mümasil bağ ve desteğiyle özelikle bu yörenin insanlarının, bu işe baş yoran insanların analizleri, yorumları, önerileri bizim açımızdan son etap majör.”

Açılış konuşmalarından sonradan Kastamonu’daki kamu, hür teşebbüs ve sivil topluluk kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla tematik masa çalışmalarına geçildi. Mecmu 7 tematik masada Kastamonu’ya ilgilendiren mesail ve çözüm önerileri ele makbuz. Uzmanlık alanlarına bakarak tematik masalara ayrılan katılımcılar belirlenen konularda ilin sorunlarını masaya yatırdı. Elan bilahare katılımcılar aracılığıyla sorunlara ilgili verilen hal önerileri bire bir tabloda birleştirildi. Tematik masa çalışmalarının tamamlanması sonrasında ise mesail ve çözümlere ilişkin katılımcılardan elde edilen veriler derinti tutanaklarına işlendi.

Kuzey Küçük Asya Kalkınma Ajansı 2024-2028 Yılı TR82 Toprak Planı tedarik çalışmaları çerçevesinde yer çalıştayları, yer çalışmaları ve masa başı araştırmaların tamamlanması sonrasında eskiz toprak planı hazırlanacak. 2024-2028 Yılı TR82 Nahiye Planı’nın 2023 yılının önceki yarısında Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. – KASTAMONU

Share: