Video: Türk Turizmi Toparlanarak Pandemi Öncesi Seviyelere Yaklaştı

Turizm profesyonelleri ve işletmecileri, Türkiye’nin turizm endüstrisinin, ikinci çeyrekte gelirlerin neredeyse üç katına çıkmasıyla iyi bir yıla akilane ilerlediğini ve bunun hem Kovid-19 pandemisinden hem üstelik evcil mülk birimindeki kaba düşüşten etkilenen kırılgan iktisat üzere aynı ihsan olduğunu söyledi.

İkinci çeyrekte Türkiye’yi mülakat eden yabancı turist sayısı, liranın döviz karşısında düşmesinin Türkiye’yi daha alımlı aynı tatil destinasyonu haline getirmesiyle toparlanarak pandemi öncesi seviyelere yaklaştı.

Turizm gelirleri, dünyalık birimindeki düşüşten, yüzde 80’e mümasil enflasyondan ve kalan akan açıktan karşıt etkilenen Türk ekonomisi amacıyla çokça önemli.

Yerel basına bakarak Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde turizmden 8,72 milyar BENDE doları gelir elde etti ve bu sayede 2021 yılının Nisan-Haziran döneminde 3 milyar dolar olan gelirin neredeyse üç katına çıkarak rekor tıpkısı yıla imza attı.

Geçen hafta Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bu sene 37 bilyon dolarlık turizm geliri elde etmeyi ve 47 milyon turist çekmeyi hedeflediğini ve eski 35 bilyon dolar ve 45 milyon turist hedeflerini revize ettiğini açıklamıştı.

Türkiye Istekli Otel Yöneticileri Derneği Umumi Heyet Üyesi Volkan Yorulmaz, Xinhua’ya bunun akilane tıpkısı kasıt olacağını söyledi.

VOLKAN YORULMAZ, Türkiye Istekli Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi:

” Antalya’üstelik 12 milyonları görebileceğiz. Tabii ayrıksı şehirlerle bu arada bu 40 milyonu saklamak çokça baskı gözükmüyor. Beklenen ayrımsız gaye dövizle baktığınız devir avantajlı benzeri ülkeyiz gelişigüzel halükarda. Rakip destinasyonlar İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere göre haddinden fazla henüz nitelikli bakım alıyorsunuz, haddinden fazla elan pimpirik paralara. Amma ayrımsız taraftan üstelik emniyetsiz benzeri enflasyon yaşıyoruz. Gelir tarafında, peki iyiyiz ve ancak gider tarafında ağırbaşlı artışlar var. Biricik yapı, lobili, sınırlanmış havuzu olan tesisler bile bu Son Teşrin sonunu rahat görecektir diyerek düşünüyorum bu gidişatla.”

Rus ve Ukraynalı turistlerin kilolu ilişki gösterdiği Antalya’nın Tümsekli ilçesindeki tıpkı tatil merkezinin de genel müdürü olan Yorulmaz, Şubat ayında sâdır Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden sektörün bu sene metin ayrımsız ser yaptığını açıkladı.

Yorulmaz, “Cenk yırtık verene büyüklüğünde bu yıldan umutluyduk. Beklentilerimiz biraz düştü amma Mayıs’tan sonra Moskof uçaklarının gelişiyle fasıl burada canlandı ve büro amacıyla benzeri deşarj oldu” dedi.

Yakın zamanda açıklayan resmi verilere göre, 2022 Nisan-Haziran döneminde ecnebi ziyaretçilerin sayısı tıpkı yıl esbak 4,07 milyondan 11,9 milyona yükseldi.

Yılın önce yarısında turizm geliri rekor bir yıl olan 2019’u aşarak 14,2 bilyon dolar yerine gerçekleşti.

Turizm gelirleri, Türkiye gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) kısaca yüzdelik 9’unu oluşturuyor ve Türkiye Tarz Bankası’nın filhakika bağan olan döviz rezervleri amacıyla çokça ehemmiyet taşıyor.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’ne bakarak, 2032 yılına büyüklüğünde Türkiye’nin turizm GSYİH’sinin önümüzdeki on yılda yıllık yüzdelik 5,5 oranında büyümesi ve toplanmış ekonominin yüzdelik 11’ini katakulli etmesi bekleniyor.

Xinhua Bilgi Ajansı muhabirleri Ankara’dan bildiriyor.

Share: