“Yükseköğretimde Vukuf Sorunu Tenkit ve Teklifler Çalıştayı” başladı

Samsun’dahi Kule Tesanüt ve İşbirliği Derneğince akademisyenlere yönelik iki dolaşma sürecek “Yükseköğretimde Bilgelik Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı başladı.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Kule Derneği işbirliğinde birleştirme edilen “Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Tenkit ve Tekâlif Çalıştayı, Martir Ömer Halisdemir Salonu’nda gerçekleşti.

Açılış töreninde mütekellim Cihannüma Derneği Umumi Başbuğ Yardımcısı Ahmet Akca, Samsun öncesinde Gaziantep, Konya, Kayseri ve Çorum’de ayrımlı konularda çalıştaylar düzenlediklerini söyledi.

Yazının icadı ve gündeş matbaanın bulunmasının bilginin çoğalmasında kebir kırılma noktası olduğunu, üçüncü büyük devrimin ise sayısal devrimle yaşandığını tabir eden Akca, “İnternet ve sayısal devrimle bilginin dünya toplumlarının sunu ücra köşelerine kadar kolaylıkla yaygınlaşması, kalıntı hikmet, genel ağ ve teknolojinin sağladığı imkanlarla daha çok fiziksel sınırların kalktığı, kültürler arası farklılığın azaldığı bakir tıpkı dünya düzeni ve yeni tıpkı sosyal düzeni bize dayatıyor.” dedi.

Akca, internet zarfında e-ticarete bakıldığında devletlerin bu faaliyetleri vergilendirmekte ve sınırlandırmakta zorlandığını anlatım ederek şunları kaydetti:

“Esasen bu sayısal devrimin İslam Toplumu için benzeri kader olduğunu düşünüyorum. İslam Toplumları namına biz sayısal devrimin ortaya çıkardığı süreci akıllıcasına okuyabilir, üniversitelerimizi bugüne büyüklüğünde olduğu kabil üretilen bilginin propagandasını işleyen kurumlar değil de hikmet üreten kurumlar haline getirebilirsek gine bizlerin geleneksel namına eğitimde binalara harcadığımız parayı yahut burs adına verdiğimiz paralar kadar araştırmaya ve AR-GE’ye birlikte servet vermeye gönüllü olabilirsek bunu ayırabilirsek bence eskimemiş dünya düzeninde Müslüman düşünürler çıkacak ve İslam dünyası nazik ayrımsız ayırt atacaktır diye niteleyerek düşünüyorum. Bu iki günce çalıştay bile bunların kâffesi etraflıca konuşulacak.”

Samsun Valisi Zülkif Görgüsüz birlikte yaptıkları çalışmalarda ilmî verileri ve teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarını anlattı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi ile bir nice çalışmada alay malay akıntı ettiklerine işaret eden Görgüsüz, “Çünkü ilmî bire bir veriye ilmî aynı dayanağı sıfır tek uygulama ulaşamaz. Ayrımsız şekilde kalık kalabilir. Bu ilmî çalışmaları bütün alay malay yürüteceğiz.” diye niteleyerek konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zor Ünal üstelik bilgelik üretimi sorununun yaşandığını rapor ederek, “Soruna elden üniversiteler açısından bakmamak gerekiyor. Firez ve medeniyetimiz açısından çağrıştırmak gerekiyor.” dedi.

Benzeri kültürün bekasının ürettiği ve yükselttiği değere merbut olduğuna meni eden Ünal, şunları kaydetti:

“Bu iki gün esasta bizim için çokça değerli. Bunu serencam olarak uyumak gerekiyor. Bu esasta tıpkı baş. Kendi sorunumuzu zat geleceğimizi tartışmaya başladığımız benzeri sarrafiye olarak eksiltmek gerekiyor. bundan sonra mümkünse akademik çalışmaların bu alana yönlendirilmesi özellikle dahi geçmişteki üretilen metinlerin yeniden üretecek üretken bir metne dönüşmesini sağlayıcı akıbet dönemde pahal icraat oldu. Haddizatında akim noktasında değiliz.”

Ünal, bilginin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Eğitim sisteminin üretilen bilgiyle baştan formatlanması ve formatlanan yetişek sistemiyle da bilgi üretiminin daim kılınması beka sorunudur. Bu ülkenin bu milletin bu kültürün kalıcılık sorunudur. Eğer vukuf üretemezsek bu üretkenliği sürdürmezsek namevcut olacağımızı vakit kaybetmeden belli aynı süre hayatta kalacağımızı Endülüs Medeniyeti elbet yok olduysa Anadolu Medeniyetinin birlikte hakeza ayrımsız ölmezlik sorunuyla yüz yüze olduğunu ayırt ederek bu çalışmanın ne kadar değerli olduğunu bu konunun gündeme getirilmesinin ne kadar altın olduğunu ilginize sunuyorum.”

Samsun Ünitversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Aydınlık ise yüksek öğretimin değme makule imkana cemaat olduğunu fakat faziletli öğretimin ele alınarak bilginin kaynağının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Nedeniyle bu niceliksel büyümenin artık niteliksel yerine bile desteklenmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Şehremini Mustafa Demir’in da bayram aldığı açılış töreninin arkası sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın modaratörlüğünde Marmara Üniversitesinden Prof.Dr. Ömer Türker ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim Halil Uçer, ” Türkiye’birlikte Efdal Bilgelik Üretimi ve Ulum Hiyeraşisinde Metafiziğin Yeri” konusunda lokma tatlısı yaptı.

Çalıştaya çokça sayıda öğretim üyesi ve öğrenci da katıldı.

Share: