Zirai Kuraklıkla Savaşım Izlem ve Gösteri Planı

Samsun İli Zirai Yağışsızlık İl Akse Merkezi ekibi, Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Gösteri Planını görüştü. Alınan kararlar halkoyu ile paylaşıldı.

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Gösteri Planı çerçevesindeki güruh, Samsun Ilbay Yardımcısı ve Canik Kaymakamı Mahmut Halal başkanlığında Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda Tarımsal Susuzluk İl Kriz Merkezi ekibinin katılımıyla yapıldı.

Samsun İl Ekincilik ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, toplantıda yaptığı konuşmasında, “İklim değişikliğinin, önümüzdeki ılımlı ve tafsilatlı vadeli dönemde oluşturması muhtemel huysuz etkilerine tedarik tahsis etmek, yağışsızlık esnasında ve susuzluk sonrasında alınacak tedbirleri belirlemek, kuraklığın etkilerinin İlimiz ölçeğinde minimal düzeyde kalmasını keşfetmek bu gösteri planı ve aynı çerçevedeki toplantılarımızın esas amacıdır. Bu itibarla lüzumlu tedbirlerin alınması amacıyla 2018- 2022 Yılı Samsun İli Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı mücehhez olup, içre bulunduğumuz günlerde bu planın uygulamasının serencam aşamasına gelinmiş bulunmaktadır. 2023- 2027 Yılı Samsun İli Zirai Kuraklıkla Uğraş Stratejisi ve Eylem Planı hazırlığı ise devam etmekte ve önümüzdeki Eş- Şubat ayında mücehhez olacaktır. Zirai Kuraklıkla Savaşım Stratejisi ve Eylem Planı yalnız yağışsızlık olduğu yıllarda alınacak önlemleri değil normal koşullarda birlikte alınacak önlemleri içermektedir. Burada ana hedef; kamuoyunun zihin düzeyini artırarak kül paydaşların sürece dahil edilmesiyle sunma ve dilek yönetimini dahi dikkate alarak, çevresel açıdan sürdürülebilir zirai akarsu tasarruf planlaması ile kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde ileriye çevrik mukteza tedbirlerin alınmasını, kriz dönemlerinde ise aktif ayrımsız savaşım programını uygulayarak kuraklığın etkilerinin minimum düzeyde kalmasını sağlamaktır” dedi.

Vali Yardımcısı Mahmut Halal ise son yıllarda yaşanan iklim değişikliği sebebiyle kuraklığın yetişkin ve aciliyet genişlik eden olan ayrımsız konu olduğunu belirterek, “İklim değişikliği daha çok tıpkı belde sorunu olmaktan mavera doğrudan insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayabilme sorunudur. Gelecek nesillerin yaşam standardının sağlanabilmesi için abuhava değişikliğine karşı muktezi önlemleri almak daha çok mübrem görünüyor. Meselenin ekincilik sektörüne pahal etkilerini minimize gitmek, başlangıçta tılsım almak ve seksiyon paydaşlarını abuhava değişikliğine neva ve azaltım konularında henüz bile bilinçlendirmek amacıyla Zirai Kuraklık İl Kriz Merkezi üyelerimizle alacağımız kararların ilimiz için haddinden fazla müfit olacağına inanıyorum” diye niteleyerek konuştu.

Güruh sonrası alınan kararlar

Zirai Kuraklık İl Akse Merkezi üyelerinin birlikte düşün ve önerilerinin alındığı toplantıda şu kararlar alındı:

“İl Tarımsal Yağışsızlık Gösteri Planı adımlarının uygulanması. Bitkisel üretimde ‘salma sulama’ yöntemlerinden kaçınılması yönünde kamuoyunun bilgilendirilmesi. Kurağa ve yüksek sıcağa dayanabilen bakir tescil edilen çeşitlerin fellah şartlarında üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla; araştırma enstitüsü, yayımcı ve rençper bağı ve işbirliğinin güçlendirilmesi. Meyvecilikte, kurağa dayanıklı bir iki su tüketen bilgili kullanımının yaygınlaştırılması. Dönenceli teşrinievvel ve im rotasyonu uygulamalarının yaygınlaştırılması. Toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran toprak işleme ve toprak kullanım tekniklerinin yaygınlaştırılması ile çiftçi eğitim ve neşir çalışmalarına ciddilik verilmesi. Tarım sigortası bilincinin artırılması. Baran suyu hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılması. Su tasarrufu sağlayacak gündeş sulama yöntemlerinin desteklenmesi. Yerüstü akarsu depolama tesislerinin tamamlanması, düzlük şeş akarsu depolarının azami tagaddi ile genişlik erdemli seviyelerde tutulması amacıyla zaruri çalışmaların tamamlanmasına fikir birliğiyle değişmeyen verildi.” – SAMSUN

Share: