Menteşe’de Çimento Fabrikası İçin Sunulan ‘Çed Olumlu’ Kararını Danıştay Bozdu

Muğla’nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi’nde kurulması planlanan çimento fabrikasına ilişik, ‘Çevresel Baskı Değerlendirmesi Olumlu’ kararının iptali üzere açılan davada, Danıştay yoluyla ‘ÇED sürecinin doğru işletilmediği ve halka lazım bilgilendirmelerin yapılmadığı’ gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildi.

Muğla 2. İdare Mahkemesi, yapılması planlanan çimento fabrikası ile ait ÇED müspet raporunun iptali üzere açılan davayı süre aşımı gerekçesiyle reddetmişti. Danıştay tarafından ‘ÇED sürecinin doğru işletilmediği ve bölüt gerekli bilgilendirmelerin yapılmadığı’ gerekçesiyle, yerel mahkemenin kararının iptali amacıyla açılan davanın esası üzerine tetkik yapılmasının önü açıldı.

Davaya karışan olan Muğla Büyükşehir Belediyesi marifetiyle verilen temyiz dilekçesinde, “ÇED süreciyle ilişik projeden etkilenecek veya etkilenmesi beklenen halkın yaşadığı düzlük/yerlerde, ilgili belediyeler ve muhtarlıklarca sesli ve mukayyet duyurunun yapılması gerekmektedir. Sav açım süresinin hesaplanmasında yalnızca Il ve Kaymakamlıkça yapılan askı yoluyla zar dikkate alınmıştır. Bu konu doğruluk taharri hürriyetinin engellenmesi niteliğindedir” denildi.

Share: