Mustafa Adıgüzel: “Sağlıkta Şiddetin Nedenlerinden Biri birlikte AKP’nin Erek Göstermesidir”

CHP Kalaba Saylav Mustafa Adıgüzel, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü’nün AKP Kars İl Başkanı Adem Çalkın’ın açıklamalarından sonraları Prof. Dr. Barlas Sülü’nün savunmasını istemesine aksülamel gösterdi. Adıgüzel, “Sağlıkta şiddetin nedenlerini aradığımız bugünlerde sağlıkta şiddetin nedenlerinden biri de Kars ilinde bu örnekte olduğu kabilinden AKP’nin gaye göstermesi ve bürokrasinin de taşeronluk yapmasıdır” açıklamasını yaptı.

Kafkas Üniversitesi Afiyet Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde fariza fail His Huy Cerrahisi Uzmanı Hekim Murat Ersoy’un, 7 Haziran’birlikte bıçaklı saldırıya uğraması üzerine sağlık sendikaları tıpkısı günce gelişim tevdi eylemi yapmıştı. Konuyla ait Türk Tabipler Birliği Şekil Komitesi yerine Değer Naci Karahancı, GÜRÜLTÜLÜ namına Kafkas Üniversitesi Tababet Fakültesi akademisyen Prof. Dr. Barlas Sülü, Türk Keyif-Sen yerine Kars Büro Başkanı Erhan Sarıkaya açıklama yapmıştı.

AKP Kars İl Başkanı Kesat Çalkın, GÜRÜLTÜLÜ hesabına izah fail Prof. Dr. Barlas Sülü’yle ilişkin yerli ve millî basına mensup gazetecilerle yaptığı toplantıda “Barlas Sülü, ya siyasa evet üstelik hekimlik yap” demişti. Bu açıklamanın ardından Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Barlas Sülü’nün savunmasını istemişti.

CHP Kalaba Milletvekili Mustafa Adıgüzel, rektörlüğün AKP İl Başkanı Yoksulluk Çalkın’ın açıklamalarından sonradan Prof. Dr. Barlas Sülü’nün savunmasını istemesine tepki gösterdi. Adıgüzel, bahis ile ilişkin görselleri dahi paylaşarak kayıtlı açıklama yaptı. Adıgüzel’in açıklaması şöyle:

“REKTÖR AKP İL BAŞKANININ TALİMATINI YERİNE GETİRİYOR”

“Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Barlas Sülü hocamız tıpkı hastanede çalışan değişik bir doktor arkadaşının bıçakla yaralandığı saldırıyı kınayan bire bir izah yapmış. Dahi Prof. Dr. Barlas Sülü, Yetişek-Sen işyeri temsilcisi ve CURCUNALI ile mezun yerine bu açıklamayı yapmış. AKP Kars İl Başkanı çıkmış, vay efendim illet izah yapmış. Erdoğan’ı ve hükümeti eleştiremezmiş. evet doktorluk yapsın ya siyasete girsinmiş. Rektörü bile Barlas Öğretmen karşı gereğini yap diye uyarmış. ve gereği işlenmiş. Barlas hocamız karşı soruşturma küşade. Soruşturma evrakında iki soru var: Bire Bir, sendika üyeliğiniz var mı? Tamam var, üstelik sendikanın hastane temsilcisi. İki, açıklama yapmadan evvel izin aldınız mı? Yarayışlı almadı, zira mevzuata göre sarıklı sendika sözcüsü ve 2005/14 sınırlanmış tamim 7.madde ve 2010/2 mahdut tamim 2.maddeye bakarak bu matbuat açıklaması disiplin soruşturmasına bahis edilemez. Rektör bunları bilmiyor mu, biliyor. Amma AKP il başkanının talimatını adına getiriyor.

“KARS AKP İL BAŞKANI, BARLAS SÜLÜ HOCAYI EREK GÖSTERMİŞTİR”

Açıklama yaparken etibba işe neden vuzuh vermiş. Elbet yapacak poliklinikte hasta bakarken mi yapacaklar. CHP açıklama sırasında bozukluk orada bulunmuş? CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman ve örgütü görevini yapmış, afiyet çalışanlarına bindi vermiş, sağlıkta şiddete cebin bozulmamış tutmuş. Onlar bozukluk oradaydı diyeceğine, AKP ve sen sebep yoktun, buna cevap ver. Sağlıkta şiddeti eleştirsinmiş, amma hükümete konu etmesinmiş. Demokrasilerde hükümetler adisyon verir. Sonuç 5 yılda 60 bin keyif çalışanı şiddete uğradı. Onlarcası öldürüldü. Dicle’nin kenarında kaybolan tıpkı kucak de benim mesuliyetim altındadır diyen Erdoğan değil miydi? Reisicumhur Kars’a ayrımsız hekim daha gelmesi amacıyla çabalarken, biz Cumhurbaşkanına iftira atıyormuşuz. Senin kulakların sağır mı duymadın mı? Erdoğan doktorlara kapıyı gösterdi haberin namevcut herhalde. Kars AKP İl Başkanı sağlıkta şiddete revan yolda biz nerede hata yaptık eylemek hesabına tahrik yapmış, Barlas Sülü Hocayı misyon göstermiştir.

“SAĞLIKTA ŞİDDETİN NEDENLERİNDEN BİRİ DAHI AKP’NİN GARAZ GÖSTERMESİDİR”

AKP İl Başkanı sağlıkta şiddetin olduğu, doktorların amaç alındığı tıpkı dönemde özlük ilinde çalışan kariyer sahibi benzeri tababet hocasını hem halka hem bürokrasiye gaye göstermiştir. Formalist emir erleri üstelik gereğini yapmıştır. artık doğabilecek seçkin çeşit fiziksel veya yönetsel sonuçların sorumlusu bu AKP toprak başkanıdır. Sağlıkta şiddetin nedenlerini aradığımız şimdilerde sağlıkta şiddetin nedenlerinden biri de Kars ilinde bu örnekte olduğu kabil AKP’nin amaç göstermesi ve bürokrasinin birlikte taşeronluk yapmasıdır.”

Share: