Ömer Fethi Gürer: “Kül Taşeronların Grup Hakkı Verilmeli ve Gündeş Kölelik Olan Faaliyet Sistemi Ortadan Kaldırılmalı”

CHP Niğde Saylav Ömer Fethi Gürer, sözleşmeli personelin kadroya alınmasını öngören kanun teklifiyle ilgili “Himmet yaşamı, AKP iktidarları döneminde gündeş köleliğe dönüştü. 20 yıl sonrasında ara sıra tensikat yapılıyor. Sözleşmeliler için yapılan yasa teklifi müspet amma tam değil. Yekpare taşeronların grup hakkı verilmeli ve çağdaş boyunduruk olan taşeronda mesai sistemi ortadan kaldırılarak kamuda çalışanların tamamına eylemli namına fiyat işe karşılık sevap ve eşit takım sağlanmalıdır” dedi.

CHP Niğde Mebus Ömer Fethi Gürer, TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonu’nda güzeşte kabul edilen kontratlı personele kol verilmesine ilişkin yasa teklifi üstünde konuştu. Görüşmeler sırasında küçümseme kayran Gürer, şunları söyledi:

“Mesai yaşamı, AKP iktidarları döneminde çağdaş köleliğe dönüştü. 20 sene sonrasında kâh düzenlemeler yapılıyor. Sözleşmeliler için getirilen kanun teklifi olumlu amma yeterli değil. Hele taşeron firmalarda küsurat binlerce işçinin mağduriyeti bugüne kadar çözülmedi. PTT’da 17 bin, TCDD’bile 5 bin, Karayollarında 14 bin, belediyede 500 bin iştirakçi taşeronda ya üstelik şirkette, bunlar ana işi yapıyor, asıl kadroya alınmalı. 14 bin koruyucu zabıta statüsünde olan arkadaşlarımız dahi bağımsız suretle görevli kadrosuna geçirilmelidir. Ücretli hoca, nazır, arızi grup öğretmenler dahi ekip beklemektedir. Sözleşmeli öğretmenler da karışma tamamına takım verilmelidir. Amme ekonomik teşekküllerinde ekip bekleyen arkadaşlarımızın dahi kol beklentisi karşılanmalıdır. 4 Mabeyin mağdurları diye niteleyerek 696 dar KHK’dan beş altı çevrim önce bakım hakkı sözleşmesi sona erenler, ne eyvah ki kadro verilmediği için kıygın edilmiştir. Hastane bilgi işlemciler, görüntüleme model çalışanları, yemekhane çalışanları, toplumsal üretim çalışanlarının kadroları bağımsız milletvekili suretle verilmelidir. Öğretmenevi, polisevi, orduevi çalışanları da kıygın durumdadır, kadroları onların birlikte verilmelidir. Amme davet hat çalışanları, kamuda kiralık çevirgeç şoförleri, 4/D paramedik ambulans sürücüleri kabilinden kadro muntazır arkadaşların grup hakları sağlanmalıdır.

Bu kanun düzenlemesinde familya birliğinin ibaresi süresiz, koşulsuz güvence altına alınması gerekirken bu madde, bu yapılan düzenleme, bu hakkı sağlamamaktadır. Umum yetişek çevrimli öğreticiler, belediyede geçici ve mevsimlik olarak müteharrik işçiler, PIKTES çalışanları, Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı’nda 32 bin daimi iştirakçi sonsuz kadroya alınmalı ve kadroları verilmelidir. Toplum yararı projesi kapsamında çalıştırılanlara birlikte kadro haktır. Karı hekimlerinin ve familya hekimi çalışanlarının grup düzenlemeleri sağlanmalı, bunların mağduriyeti giderilmelidir. Türkiye Şeker Fabrikaları’nda, ÇAYKUR’bile, Azamet Hava Meydanları’nda, gümrüklerde çalışanların kol beklentilerinin bu kanunla giderilmediği görülmektedir; bunlar sağlanmalıdır. 4/D personeli, ASDEP personeli, 4/A kadrosuna geçirilmeli, Kızılay, Yeşilay kadar topluluk yararına müteharrik birimlerde çalışanların dahi haklarını koruyacak düzenlemelere gidilmelidir. Staj mağdurları, 18 yaş öncesi işe başladıkları dönme emekliliğe temel müddet başlamalı ve bunların de emeklilikle ait düzenlemeleri sağlanıp primleri karşılığında emekli olmalarının yolu açılmalıdır. Aile ve Adalet Bakanlığı’nda koca haklarıyla ilişik düzenleme bekleyenlerin da durumları değerlendirilip bu konuda iyileştirme yapılmalıdır. 5/D ve akademik personel, ekip sorununda çözüm beklemektedir. Kamu bankalarından Vakıfbank düzenlilik, Ekincilik Katılma üzere bankaların kadro beklentilerinin üstelik düzenlenmesini ayrımsız kat henüz burada irade ediyoruz. Vekil imamlar sekiz, on yıl görev yapsalar bile sözleşmeleri bitmişse onlar bu yasa kapsamından yararlanamıyorlar, maddede açık adına üstelik bu konuyu esasen rapor edeceğim. YÖK’te bin, iki binlilerin takım beklentisiyle ilgili düzenleme bu kanun teklifinde yoktur, bunun de sağlanması gerekiyor. PTT’da yönetimsel odacı sözleşmeli personel kadroya alınmalıdır. Bilcümle taşeronların kol hakkı verilmeli ve çağdaş kölelik olan taşeronda himmet sistemi ortadan kaldırılarak kamuda çalışanların tamamına amelî olarak fiyat işe bedel sevap ve denk grup sağlanmalıdır. Şartsız mevlit borçlanmasının sağlanmasına müteveccih gene tıpkı düzenleme namevcut, bu üstelik sağlanmalı. Benzeri devir sigortalı çalışanları şartsız tevellüt hakkından yararlanırken bire bir dolaşma sigorta öncesi üvey anne süreci ne efsus kim ülkemizde buut dışı bırakılmıştır. Maaş rabıt oranı bağımsız milletvekili surette düzenlenmelidir. Antrparantez, toplumun geniş kesiminin beklentisi olan ehliyet affı birlikte bir zaman önce getirilerek bu konuda aranjman sağlanmalı, eş canına kastetmemiş olanların ustalık afları üstelik gerçekleştirilmelidir

Sayın Genel Başkanımız Eksiksizlik Kılıçdaroğlu bu konuyla ilişik taleplerini kamuoyuyla paylaşmıştır. İktidarımızda bunlar giderilecektir. BAĞKUR primi dokuz bin gün, sigortalılarınki yedi bin gündür bu düzenlemedeki esnaf ve çiftçi mağduriyeti ortadan kaldırılarak düzenleme yapılmalıdır. Çalışanlar yasanın kamuda güzeşte tam hizmetlerin kadroya geçirilmesini rica ediyor. Kamuda Türkiye Büyük Budun Meclisi’nde 1990’lı yıllarda geçmiş önceki mevsimsel iştirakçi adına ilkokul sene, sonrasında 4/C’li kendisine on beş yıl çalışmış, serencam dönemde ise dört almanak 4/B’li kontratlı olanlar var. Yaklaşık yirmi ilkokul sene ve üzeri hizmeti olan kamu çalışanları bulunan yasayla çabucak serencam dönemdeki 4/B’li hizmetinin kadroya karışma edilmesi yerinde sunma az yirmi yıllık hizmetleri ortadan kalkmaktadır. Bu konuda dahi düzenleme sağlanmalıdır. Çalışanların lehine gelecek her tasarıyı akla yatkın ve olumlu bulmamıza karşın bu getirilen teklifin eksiklikleri giderilmeli, değme kesimin mağduriyetini ortadan kaldıracak tensikat yapılmalıdır.

“SÖZLEŞMELİLER İÇİN GETİRİLEN KANUN TEKLİFİ OLUMLU AMA YETERLİ DEĞİL”

Sözleşmeliler amacıyla getirilen bu yasa teklifini genelde müspet buluyoruz ama eksikleri var. Yeterli değil, mevsimsel ve eğreti işçiler, taşeron çalışanlar kabil ivedi çözüm bekleyen konularda hangi yazık kim burada muhtemel maddeler düzlük almadı. Bunun yanı sıra belediyelerde 400 bin taşeronda şirkete güzeşte ama temel işi yaptığı halde grup alamayan arkadaşımız var. Onların kadroları verilmeli, yardımcı polis kadrosunda olanlar zabıta kadrosuna alınmalı, sözleşmelide vekil imamlar elan geçmiş süreçte fariza yapıp birlikte bu kanun teklifinde vadi almayanlar var. Top tıpkısı bütün namına yekpare sözleşmeliler ayrımsız kadroya alınmalı ve onların sorunlarına bile bu yasa teklifiyle çözüm bulunmalı. AKP, 20 yılda uyguladığı politikalarla, say yaşamını gündeş köleliğe döndürdü. Bu yamalamalarla amal, sorunlar çözülmez. Bütünün sorununa hal üretilmeli”

Share: