ÇAKÜ eliyle “Çankırı’nın Depremselliği” konferansı düzenlendi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) marifetiyle Yıldız Anadolu Kırık Hattı üzerinde kâin Çankırı’nın deprem riski ve alınacak tedbirlere ilişik “Çankırı’nın Depremselliği” konulu konferans düzenlendi.

ÇAKÜ Coğrafya Bölümü vasıtasıyla 100. Sene Hars Merkezi’nde düzenlenen konferansta mütekellim Rektör Prof. Dr. Harun Dikici, depremin daima kendini hissettiren tabii aynı görüngü olduğunu söyledi.

Kırık hatlarının bulunduğu yerlerde akarsu kaynakları, kaplıca ocakları ve jeotermal üzere erke kaynakları olması nedeniyle sıklıkla yerleşimler olduğunu dile getiren Rençper, “Yani bulunduğumuz coğrafyanın gerçekliklerini düşünülerek yaşamalı ve ona göre tedbirlerimizi almak durumundayız.” dedi.

Üniversite adına toplumu ilgilendiren yekpare meselelerde olduğu kabilinden sarsıntı üstüne üstelik sorumluluklarının bilincinde olduklarını tabir fail Çiftçi, halkı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek adına bu zümre etkinlikleri sıkça yaptıklarını dile getirdi.

ÇAKÜ Literatür Fakültesi Coğrafya Bölümü Doğal Coğrafya Anabilim Dalı Akademisyen Doç. Dr. Hedef Ataol bile Türkiye ve Çankırı’nın sarsıntı gerçeğine ait yemek gerçekleştirdi.

Türkiye’de 1900’den günümüze büyüklüğünde şiddeti 7’nin üzerinde 15 depremin meydana geldiğine dikkati calip Ataol, şöyle konuştu:

“Bu depremlerin 11’i Kuzey Rum Kırık Zonu boyunca oluşmuştur. 1943 yılındaki 7.2 büyüklüğündeki sarsıntı, Ilgaz ilçesi sınırları süresince oluşmuş olup Çankırı sınırları ortamında gerçekleşen sunma büyük depremdir. 1951 yılında Çerkeş kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde meydana mevrut sarsıntı ise Çankırı sınırlarında yaşanan ikinci yer nazik depremdir. Bu diri depremler Yıldız Anadolu Fayı boyunca gerçekleşmiştir. Bu kırık hattı dışında Çankırı sınırlarında üç enerjik kırık hattı henüz bulunmaktadır. Bunlar Çerkeş- Itidalli ilçeleri arasındaki Dodurga Fayı, Şabanözü doğusundaki Şabanözü Fayı ve Çankırı- Eldivan ortada uzanıp Kalecik’e kadar bitmeme eden Çankırı Fayı’dır. Dodurga Fayı şimdiye dek büyüklüğü 5’i geçen üç sarsıntı üretmiştir. Şabanözü Fayı büyüklüğü 4’ün biraz üstünde altı hareket üretmiştir. Çankırı Fayı’nın büyük ayrımsız bölümü Eldivan ilçesinden geçmekte olup bu ilçede 120 yıldır büyüklüğü 4’ün üzerinde hiçbir yer sarsıntısı oluşmamıştır. İki yıl kadar evvel Kalecik’te gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki sarsıntı ile gelişigüzel bu fayın henüz kuzey kısımlarında birlikte hareket beklenmektedir. Ancak bahsi sabık faylar, Kuzey Rum Fay zonundaki depremlere göre elan süfli depremler teksir kapasitesine sahiptir.”

Share: