İbb, İmar Planları İptal Edildiği Halde İnşaatı Süren Etiler Polis Okulu Arazisindeki Gök Tırmalayıcı Projesinin Ruhsatını İptal Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Etiler Polis Güçleri Okulu arazisinde mamure planlarının fesih edilmesine karşın süren gökdelen projesine ait iksa ve bina ruhsatlarını fek etti. İBB, ayrıca Beşiktaş Belediyesi’ne yazı yazarak, özel şirkete ilgilendiren yapım amacıyla “durdurma işlemi” uygulamasını istedi.

İBB, imar planları bozma edilen Etiler Polis Okulu arazisindeki göktırmalayan inşaatının mamure planlarının iptaline rağmen sürdüğünün belirlendiği, bu çerçevede projenin ruhsatının nakız edildiğini duyurdu. İBB, bu çerçevede Beşiktaş Belediyesi’hangi de ayrımsız yazı yazarak, kaza sınırları içinde kalan söz konusu göktırmalayan inşaatı ile ilişik “tevkif işlemi” yapılmasını istedi.

İBB’nin “Beşiktaş, 2011 Ada, 272 Parsel için izah” başlığıyla yaptığı yazılmış açıklama şöyle:

“Webtapu belgesi incelendiğinde, 06.12.2021 tarihinde bahis konusu parselin mülkiyetinin ‘Çatı ve Yapı İnşaat Üstenme Uran ve Ticaret Laedri Şirketi’ ne geçtiği anlaşılmıştır. 31.05.2022 tarihli Yapı ve Çatı İnşaat NANIAZIZ dilekçesi ile bahse konu yere yeniden yapı ruhsatı düzenlenmesi murat edilmiştir.

15.06.2022 tarihli KİPTAŞ yazısı ile bahse laf yere ilişkin iksa ve çatı ruhsatlarında adı geçen ustalık personellerin şantiye şefliği, fenni mesul sorumluluklarının istifaname zımnında sona erdiği bildirilmiştir.

03.06.2022 günlü Kent Plancıları Odası ve 08.06.2022 günlü Mimarlar Odası yazısı ile bahse bahis yeri havi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların halel kararının de Danıştay 6. Dairesinin 28.06.2021 çağ, 2019/21784 E. ve 2021/8942 K. dar kararı ile onandığı deklare, 20.06.2022 tarihli yazımızla, İlçe Belediyesi ve firmaya kazı çukurunun stabilitesi, iksa sisteminin performansı ve kazı güvenliğini tehdit eden hususlara karşı alınması müstelzim önlemlerle ilgilendiren konunun uzmanı alım ve kuruluşlara (ustalık üniversite vb.) beceri anlatım hazırlatılarak ilişik kurumlara sunulması ve bu önlemlerin, bayındırlık planlarının yapılması ve eskimemiş bina ruhsatı düzenlenmesi beklenilmeden uygulanması istenmiştir.

“İNŞAAT FALİYETİ TESPİT EDİLMİŞTİR”

22.07.2022 tarihinde Başkanlığımızca durumunda yapılan kontrolde, iksa imalatının devam ettiği, bölümsel hafriyat, esas ve bodrum mezuniyet seviyesinde inşai ruh belirleme edilmiştir.

28.07.2022 tarihli Ülfet Müşavirliği’hangi ifadeli yazımızda; bahis konusu yere Başkanlığımızca aranje olan çatı ruhsatlarının fek edilip edilmemesi hususunda uygulamaya temel görüşün tarafımıza bildirilmesi istenmiştir.

10.08.2022 günlü Hukuk Müşavirliği mütalaasında;

1-? 3194 sınırlanmış İmar Kanunu’nun 26. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve Başkanlığımızca avan projeye bakarak eskimemiş yapı ruhsatı düzenlenmesinin hukuken gibi olmadığı,

2-? Çatı ruhsatıyla ilgili işlemlerin, bahis konusu alanı havi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ümran planlanma onaylanarak yürürlüğe girmesi sonrasında 3194 basit İmar Kanunu’nun 21. maddesi kapsamında Beşiktaş Uray Başkanlığınca yürütülmesi gerektiği,

3-? Danıştay’ın beledi içtihatlarında vadi alan; yapının inşai faaliyete devam edebilmesi üzere 1/5000 ölçekli manzume imar planı ve 1/1000 ölçekli aplikasyon bayındırlık planının baştan hazırlanarak onaylanması ve sonrasında ilişik idareden eskimemiş çatı ruhsatının alınması gerektiği’ hususları rapor edilmiştir.?

“İKSA RUHSATI VE YAPI RUHSATLARININ İPTAL EDİLMESİ AKILLICA BULUNMUŞTUR”

15.08.2022 günlü Başkanlık Oluru ile hesapsız hale mevrut ve Danıştay 6. Dairesinin 28.06.2021 devir, ile de onandığı Başkanlığımızca düzenlenen ve fenni mesuliyetin üstlenilememesi dolayısıyla hükümsüz ağıl gelen 27.07.2018 zaman 133 nolu iksa (bina kazılarında, kayran şeş suyu çıkmayan sıska zeminlerin, kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı, hafriyat yüzlerini katmak amacıyla meri sistem) ruhsatının ve 01.11.2018 devir 158, 159, 160 çevrilmiş kullanılmamış çatı ruhsatlarının fesih edilmesi makul bulunmuştur. 15.08.2022 tarihinde iksa ve bakir bina ruhsatları Başkanlığımızca İPTAL edilmiştir. Kamuoyuna nazikâne duyurulur.”

Share: