Muş Belediyesi meclisi zelzele tedbirleri kapsamında ümran planları ile ilgili koca kararlar aldı

Güruh sonrası basın mensuplarına açıklamalarda mevcut Başkan Asya, “6 Gücük Ay 2023 tarihinde mevki kendisine bizleri kanun boğan nazik aynı hınç yaşadık. Asrın felaketi namına nitelendirilen sarsıntı bizleri dikçe üzerken sorumluluğumuz gereği ibret çıkarmamız müstelzim hususların olduğunu birlikte hatırlatmıştır” dedi.

“ZAMAN ALDIĞIMIZ KARARLAR AĞIZ AĞIZA SİYASET ÜSTÜ OLUP, İNSANLARIMIZIN HAYATLARINI VE GELECEKLERİNİ KORUNMAYA YÖNELİKTİR”

Muş’un deprem riski olan iller ortada düz aldığını anımsatan Başbuğ Asya, “1. kademe zelzele bölgesi olan ilimizde bu kök acıların yaşanmaması üzere bizlerin birlikte alması gereken tedbirlerin olduğunun bilincindeyiz. Seçkin ne büyüklüğünde görev süremiz içerisinde imar planlarında şanlı kararlar alıp hayata geçirsek bile akıbet deprem felaketi ile daha köklü kararlar almamız gerektiğini gördük. Zaman aldığımız kararlar ağiz ağiza siyaset üstü olup, insanlarımızın hayatlarını ve geleceklerini korunmaya yöneliktir” ifadelerini kullandı.

“ÇARPIK YAPILAŞMANIN ÖNÜNE TERHIS ETMEK İÇİN İMAR TRAKSIYON NOTLARINI REVİZE EDEREK EFDAL KATLARA SINIRLAMA GETİRDİK”

Akıbet 9 yılda imarla ilgilendiren yapılan icraat hakkında bilgelik veren Başbuğ Asya, “2013 yılında 12 kat olan hatim yüksekliklerini göreve geldikten sonra 2015 yılında 10 bitirme, 2016 yılında 8 intaç, 2017 yılında ise 6 ikmal ile sınırladık. Ayrık yapılaşmanın önüne dökmek için imar traksiyon notlarını rötuşlu ederek erdemli katlara sınırlama getirdik. Içtimai donatı alanlarının çok olmasına ilgi göstererek yaşanılabilir bire bir Muş hedefledik. İlimizin geleceği amacıyla yaşam standartlarını erdemli tutaç toplumsal teçhizat ve beceri madun çatı alanları ile benzeri bütün namına birinci sınıf bir site çevresi kurmak hedefledik. İki öz ortada sıkışan şehrimizin doğusunda ve batısında eskimemiş mamure alanlarının açılması için lüzumlu adımları attık. 2015 yılında Bayraklı Tepe bölgesinin imara açılması üzere zaruri çalışmaları başlattık. Akabinde Soğucak ve Teçhiz bölgelerinde ümran uygulama çalışmalarını başlattık. söz konusu bölgelerin imara açılmasını önümüzdeki süreçte tamamlayarak mamure planlaması tükenik, 18 uygulaması işlenmiş, madun ve üstyapısı bütün bölgeleri yerleşim alanı namına halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

İMAR ÇEKIM NOTLARINA EKLENECEK MADDELEER

Komutan Asya Mart ayı sedir toplantısının 2. Oturumunda alınan kararları şu şekilde sıraladı;

Mülhak bap 1; Yandaki nizamlarda iki blok arası çekmece mesafesia) Bodrum ikmal ve zemin tekmil amacıyla iki blok arası dilatasyon derzi yapılması zorunludur.b)Birinci kattan itibaren temas çatı üzere 40 santimetre çekme yapılması zorunludur.Mülhak özellik 2;Tam caddeler ve Merkezi İş alanları da girmek amacıyla Ticaret ve Hane Altı Ticaret alanlarında Asılı ikmal yapılamaz.Eklenmiş husus 3;Dayanaklık Etmek katın ticari amaçla kullanılması yerinde hatim yüksekliği 3,50 metreyi aşamaz.Munzam yön 4;Hayat/Konsol uygulamalarıa) Yapılarda balkon/konsol yapılması yerinde kolonların haricen kirişlerle birbirine bağlanarak dostça ve haricen çerçeveli tümce ile yapılması zorunludur.b) Çıkmaların çatı dengesini sağlayacak şekilde rastgele cepheden kıymet uzunlukta olması zorunludur.c) Gezinti uzunluğu 1 metreyi aşamaz.Melfuf bap 5; Yapıda çatı bütünü için arz beş altı 1/3 oranında perde beton kullanılması zorunludur.Munzam konu 6; Dayanaklık Etmek+2 mezuniyet ve vücut yapılacak bütün yapılarda bodrum bitirme yapılması zorunludur.Eklenmiş yön 7; Çatı ruhsatlı binalarda mevcut halinin (iç duvarların, kullanma amacının.. vb) değiştirilmesi amacıyla sunulan projelerde; 2018 sarsıntı Yönetmeliğine bakarak duruk rapor getirilerek, ihya şartı sağlanması zorunludur.Ekleme bap 8;Çekim tadilatları uray meclisince onaylanmış olan yerlerde ikinci benzeri çekim tadilatı yapılamaz.

Share: